Statsvetaren och EU-experten Linda Berg svarar på frågor om EU-valet. Foto: Carl-Henrik Trapp

Statsvetaren Linda Berg chattade om EU-valet

Statsvetaren och föreståndaren för Centrum för Europaforskning i Göteborg, Linda Berg, chattade med våra läsare på SR-webben och fick många frågor om det kommande EU-valet.

Milan Djelevic, Ekot: Hej och välkomna till vår chatt, där statsvetaren och föreståndaren för Centrum för Europaforskning i Göteborg, Linda Berg, ska svara på era frågor. Säger hej till dig också Linda...

17:00, 11 February 2014

Henrik Ekengren: Hur stor betydelse har kandidaternas internationella vana, språkkunskaper, sociala talanger, när det gäller att få något uträttat i EU-parlamentet?

Linda Berg, statsvetare: Hej alla, det ska bli roligt att svara på era frågor.
Jag börjar att svara på Henriks fråga.
Det är naturligtvis en stor fördel om de 20 kandidater vi röstar fram har språkkunskaper och internationell erfarenhet eftersom det underlättar för att förhandla och söka stöd för egna åsikter i arbetet i partigrupperna i Europaparlamentet. Men sakkunskaper och personligt engagemang är också mycket viktigt.

17:03, 11 February 2014

Mikael: Är det inte lite löjligt att kalla 2014 för supervalår?

Linda Berg, statsvetare: Hej Mikael,
Det kan man förstås tycka, men med tanke på att det är första gången sedan 1995 som vi har val till Europaparlamentsvalet och valen till de övriga tre politiska nivåerna med bara lite drygt tre månader emellan så är det en unik situation. Det kan bara inträffa vart 20 år, och eftersom detta är första gången är vi väldigt intresserade av att veta mer om hur det kommer att påverka valutgången i båda valen. Sedan blir det förstås lite extra "supervalår" här i Göteborg där vi också kommer att ha en lokal folkomröstning om trängselskatten...

17:04, 11 February 2014

Greta Garbo: Hur stor påverkan har eu-valet på riksdagsvalet? T ex om Fi gör 2-3 procent i EP-valet, kan det ge dem skjuts i riksdagsvalet?

Linda Berg, statsvetare: Hej!
Eftersom det är första gången vi har ett val till Europaparlamentet så här nära inpå ett riksdagsval så vet vi inte hur det kan komma att påverka. Givetvis vill inget parti göra ett dåligt val i ett sådant här läge och vi kan därför förmodligen räkna med att partierna kommer att satsa mer och kampanja mer intensivt och under längre period. Men hur stor ”dragkraft” det sedan eventuellt kan bli för utfallet i riksdagsval återstår att se. Om partierna dessutom mer tydligt mobiliserar på frågor som handlar om politik där Europaparlamentet har mycket makt, är det inte säkert att det är samma väljargrupper man lyckas mobilisera i riksdagsval.

17:06, 11 February 2014

Jay: Hej! Tror du som statsvetare att intresset för EU-valet har ökat för att det har blivit fler publika skandaler? I så fall, gynnar inte detta ökade intresse de EU-kritiska partierna och är därför ett missnöje med EU och inte ett faktiskt intresse för EU.

Linda Berg, statsvetare: Hej Jay,
Skandaler kan naturligtvis leda till att fler missnöjda personer engagerar sig och vill förändra något, vilket kan vara positivt. Samtidigt är det ju, som du själv är inne på, en risk av att det enbart kommer att handla om för eller emot EU snarare än mer konkret om vad det är som inte fungerar bra och hur detta kan bli bättre. Här har alla partier som vill verka för förändring i Europaparlamentet ett ansvar att förklara för väljarna vad det är de faktiskt vill arbeta för.

17:08, 11 February 2014

Stefan: Finns det något parti, eller partigrupp, som driver frågan om att vi i EUROPA skall få bort tiggeri? Dvs., någon grupp som ser det faktum att vissa människor måste tigga för att försörja sig som ett samhällsproblem som måste lösas och som driver detta som en valfåga?

Linda Berg, statsvetare: Hej Stefan,
Frågan om tiggeri har berörts, indirekt, av flera partier, men på olika sätt beroende på hur de uppfattar bakgrunden till problemen och därmed hur dessa kan lösas. Men eftersom valkampanjerna ännu inte har kommit igång på allvar återstår det att se i vilken utsträckning denna fråga kommer att tas upp.

17:09, 11 February 2014

Mikael: Vilket är den hetaste trenden att forska om för statsvetare mes anknytning till val i sverige, europa eller världen?

Linda Berg, statsvetare: Hej Mikael,
Bra fråga! :-) Det finns nog inte ett självklart svar på det, utan vi har alla olika intresseinriktningar i vår forskning och tycker därför självklart att just VÅR inriktning är mest spännande...

17:11, 11 February 2014

Peter: Hur ser du på chansen för piratpartiet i det här valet? Förra gången fick de ju mycket röster för att det varit en rättegång mot The Pirate bay.

Linda Berg, statsvetare: Hej Peter,
Enligt den opinionsundersökning som kom igår ser det ut som om det kommer bli svårt för Piratpartiet att på nytt mobilisera lika mycket väljare som de gjorde 2009. Då skulle det nog krävas någon ny lika stor uppmärksammad fråga som de kunde använda sig av i sitt kampanjande. Istället verkar det nu som om de riskerar att följa utvecklingen för Junilistan, som fick mycket röster 2004 men trillade ut 2009.

17:13, 11 February 2014

Oskar: En lekman som jag skulle gärna vilja fråga hur stor makt Europaparlamentet egentligen har inom EU. Via medier får man mest bilden av att det är den icke-folkvalda EU-kommissionen som står bakom det mesta av lagar och regler inom unionen. Kan detta vara en anledning till att valdeltagandet i EU-val brukar ligga omkring 30-40%?

Linda Berg, statsvetare: Hej Oskar,
Det är Europeiska kommissions uppgift att komma med förslag till ny lagstiftning inom EU, men sedan Lissabonfördraget har Europaparlamentets makt stärkts rejält, och idag krävs det att både parlamentet och ministerrådet godkänner förslag till ny lagstiftning som kommissionen lagt fram för att det ska bli en ny lag, i den absoluta majoriteten av alla lagstiftningsärenden.

17:17, 11 February 2014

Wäinö: Tycker du att EU följer sin ursprungliga grundbult "Subsdiaritetsprincipen".... är det inte mycket mera centralstyrt än vad tanken var Kan vara en anledning till människors misstro och det låga valdeltagandet?

Linda Berg, statsvetare: Hej,
Beslutsfattande i EU är lite mer komplicerat än i t.ex. Sveriges riksdag och det bidrar naturligtvis till att det är svårare för människor att förstå hur det fungerar. Subsidiaritetsprincipen är inskriven i fördragen, men samtidigt har medlemsländerna med varje fördrag ökat andelen politikområden som EU har beslutsrätt över.

17:19, 11 February 2014

Kjell Lundberg: Om SD kommer in i Europaparlamentet, vilka andra extrema partier kan det tänkas att de lierar sig med och vad kan bli denna grupps huvudsakliga politik?

Linda Berg, statsvetare: Hej Kjell,
Vi vet inte ännu vilka andra partier/vilken partigrupp som SD eventuellt skulle komma att samarbeta med om de kommer in i Europaparlamentet. Det brukar dessutom vara ganska stor rörlighet gällande partigrupperingar på den yttre högerkanten, till skillnad från de större partigrupperna som är stabila över tid.

17:21, 11 February 2014

MagnusA: Har inte Sverige gett upp suveränitet när sekretess för offentliga handlingar införs och meddelarfrihet tas bort pga EU, som experten Nils Funcke skrev i debattartikel i Expressen igår. Sätter något parti press med krav på utträde ur EU?

Linda Berg, statsvetare: Hej Magnus,
Att bli en del av ett gemensamt överstatligt samarbete innebär naturligtvis att varje medlemsland ger upp en del av sin suveränitet för att istället få del av de fördelar som ett gemensamt beslutsfattande kan innebära. Den exakta fördelningen mellan vilka politikområden som ska beslutas av EU och vad som är delad respektive nationell kompetens är inskrivna i fördragen - som i sin tur måste godkännas av alla medlemsländers parlament innan de kan börja gälla. Apropå utträde så finns det inget stöd i den svenska opinionen för att driva en sådan fråga idag eftersom en klar majoritet fortfarande är för ett medlemskap. Frågan handlar snarar om vilket slags EU, och vilka sakfrågor, vi vill att EU ska ansvara för.

17:25, 11 February 2014

Jessica: Hur tror du att EU ser ut om 10 år i stora drag?

Linda Berg, statsvetare: Hej Jessica,
Det är en spännande men omöjlig fråga att besvara. Men ser vi på den utveckling som har varit hittills så har EU lyckats att hantera olika kriser tidigare och snarare förstärkt det överstatliga samarbetet efter varje kris. Samtidigt är det mycket viktiga frågor som står på spel nu, och bl.a. kommer det att få stor betydelse för den framtida utvecklingen vilka vi väljer att representera oss i parlamentet.

17:28, 11 February 2014

anders: Hej Linda, varför tror du det är mp och speciellt v som så kraftigt har medvind i dagens opinionsundersökning? Mp var väl tidigare emot EU och är nu EU-kritiskt. V vill gå ur EU, men syns mycket kring feministiska förslag i EU?

Linda Berg, statsvetare: Hej Anders,
När det gäller MP är det tydligt att miljöfrågor är viktiga för många svenskar. En Eurobarometerundersökning i höstas visade att Sverige skiljer sig kraftigt från andra länder i EU genom att en mycket högre andel svenskar tycker att miljö/klimatfrågor är bland de viktigaste frågorna för EU att hantera inför framtiden. MP mobiliserade dessutom tydligt på dessa frågor redan 2009, och i valundersökningen nämnde 48 % att just miljö var ett viktigt skäl till val av parti. För V går de starkt fram i nationell opinion just nu, och med tanke på att inga partier har kommit igång än med kampanjandet inför EUP-valet är det troligt att det är den nationella opinion som drar med V.

17:31, 11 February 2014

Anders Nilson: Hur går EU-valet till i praktiken för oss vanliga medborgare? Särskilda EU-valsedlar? Tycker informationen har varit väldigt mager

Linda Berg, statsvetare: Hej Anders,
Det går till ungefär som vid val till riksdagen, du får hem röstkort och valsedlar kommer att finnas i vallokalerna. Läs gärna mer här: http://www.val.se/

17:33, 11 February 2014

Simon: Hej Linda! Jag befinner mig tillfälligt utomlands (Storbritannien) under EU-valet. Då jag bara är borta några månader har jag inte lämnat in en adressändring. Hur gör man för att rösta eftersom mitt röstkort inte skickas hit?

Linda Berg, statsvetare: Hej Simon,
Du hittar information för utlandssvenskar som en länk här: http://www.val.se/

17:36, 11 February 2014

Milan Djelevic, Ekot: Ok, då kör vi några minuter till innan chatten avslutas.

17:37, 11 February 2014

Jan Dirk Kooistra: Hej ! Min fru och jag är EU medborgare från Holland och bott i Sverige i snart 35 år. Under alla dessa år har vi betalat inkomstskatter och moms i denna del av EU men har aldrig fått rösta i Riksdagsvalet. Vi har med andra ord aldrig kunna ge vår röst till det partiet som bäst representerar våra tankar oich idéer om hur våra skattepengar skall användas. Fri rörlighet för bl a medborgarna är vad EU syftar till; varför gäller detta inte våra demokratiska rättigheter ? Varför skall jag fortfarande kunna rösta i det Holländska parlamentsvalet men inte i den region som jag är bosatt i ? Att röra sig fritt inom EU borde vara likställd med att flytta från Västerbotten till Dalarna med behåll av sina demokratiska rättigheter. När får vi uppleva ett sådant EU ????

Linda Berg, statsvetare: Hej,
Det är bra frågor du lyfter, som handlar om den fria rörligheten och vilka rättigheter vi har som EU-medborgare. Som EU-medborgare har du rätt att rösta i lokala och regionala val, vilket innebär att alla utom höginkomsttagare kan då i Sverige påverka frågor om inkomstskatternas användning. Man kan också rösta i Europaparlamentsvalet. Däremot styrs val till nationellt parlament av vilket land du är medborgare i. Detta är vad medlemsländernas representanter har kommit fram till ska gälla.

17:40, 11 February 2014

Milan Djelevic, Ekot: Då stänger vi chatten för den här gången. Tack alla ni som skickat in frågor, bra och intressanta. Och tack Linda för dina svar.

17:41, 11 February 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista