Fyra misstänks för finsk människohandel

Polisen i Finland har gripit fyra georgiska män misstänkta för människohandel. det handla rom en buss med 48 georgiska kvinnor som stoppades på väg in från Ryssland. Men på svenska UD har man hittills inte sett att det skulle vara fråga om något olagligt.

48 georgiska kvinnor sitter sedan igår i en flyktingförläggning intill gränsstationen Vaalimaa på vägen från Sankt Petersburg. Enligt polisen utan att kunna ge riktigt klara uppgifter om vart de varit på väg. Fyra män i bussen misstänks ha organiserat vad polisen menar kan vara människohandel.

Åtminstone en av männen har arrangerat sådana här bussfärder förut, bussfärder som under mer än något år fört georgiska kvinnor på turistresor genom EU, från norr till söder och ibland tvärtom, men alltid via Sverige som i regel har utfärdat visum i Moskva och via svenske honnorärkonsuln i Tiblisi eller så i Istanbul.

Utredningshjälp från Sverige
Redan för någon vecka sedan blev det offentligt i Finland att polisen börjat undra över busstrafiken. Från kollegorna i Grekland kom uppgifter om att bussarna återvände mestadels tomma. Nu har polisen bett om utredningshjälp från svenska utrikesdepartementet.

Enligt svenska UD, som väl känner till trafiken, har man från svensk sida hittills inte fått signaler som motiverar att inte bevilja visum för georgiska kvinnorundturer som fyller EU:s Schengenavtals villkor.

Påståendet om de tomma bussarna i Grekland har man inte fått några belägg för.

Torghandlare
Resorna har arrangerats av två svenska bussbolag. Kvinnorna är i regel torghandlerskor som velat ta till sig intryck från västvärlden. Ingen yngre än 25 år beviljas visum för de här resorna. Hotell och transporter för uppåt 200 dollar är betalda i förväg.

Resenärerna ska också ha prickats av av den svenska honorärkonsuln när de återvänt till Georgien, menar man på utrikesdepartementet. Om trots detta något oegentligt förekommit, ja, det får den nu igångsatta finländska utredningen visa.

Bengt Lindroth, Helsingfors
bengt.lindroth@sr.se