Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio och Björn Löfdahl, programdirektör. Foto: Björn Dalin

Cilla Benkö och Björn Löfdahl chattade om beslut vid valår

I går stod det klart att komikern Soran Ismail ska ta en paus från sitt uppdrag för Morgonpasset i P3 fram till valet och samtidigt har P4 Gävleborgs ledning fattat beslut om att inte låta Arbetarbladets chefredaktör Daniel Nordström delta i panelen i programmet Nyhetskommissionen under samma period.

Varför har Sveriges Radio tagit dessa beslut? Under torsdagskvällen chattade Sveriges Radios vd Cilla Benkö och programdirektör Björn Löfdahl med läsarna om besluten.

Julia Milder, Ekot: Hej och välkomna till chatten med Sveriges Radio vd Cilla Benkö och programdirektör Björn Löfdahl. Alldeles snart drar vi igång.

17:59, 13 February 2014

Erik: Hejsan! Vad bra att ni har en chatt. Jag tycker det som är mest problematiskt är att Lotta Mossberg på P4 Stockholm först går ut och säger "Vi kan inte ha programledare som säger att de hatar Sverigedemokraterna under ett val" och sedan säger "han säger till exempel att han vill döda Sverigedemokraterna". Och sedan tar tillbaka det - samtidigt som beslutet grundades på dessa förutsättningar. Sedan när detta inte stämmer - så kvarstår samma beslut, men det är helt andra förutsättningar. Det känns ganska opålitligt - att beslut inte grundas baserad på sanningar utan på idéer om vad en medarbetare står/har sagt . Hur ser ni på det?

Björn Löfdahl: Beslutet har sin grund i en diskussion mellan Lotta och Soran. Han är ju mycket känd, har en tydlig politisk profil som handlar om att han tar ställning mot Sverigedemokraterna som parti i sina framträdanden. Då kan man inte samtidigt vara programledare i Sveriges Radio. Soran fick välja att fortsätta sina politiska aktiviteter och programlederiet, det är grunden, som blev väl formuleringarna som du hänvisar till lite fel.

18:08, 13 February 2014

Lukas Romson: Jag skulle vilja veta hur den nya policyn påverkar programledare och andra som påverkar programmet som är politiskt engagerade i sakfrågor. Hur påverkas fackligt aktiva, medlemmar i Amnesty, Naturskyddsföreningen? Och, finns det medarbetare (som påverkar programmen) som idag har poster i tex kommunala nämnder eller som nämndemän? Vad händer med dem, sätts de i karantän de med? Kommer SR agera för att kontrollera om en medarbetare uttalat sig offentligt i en fråga som är aktuell i valet?

Cilla Benkö: Hej Lukas. Tack för en massa bra frågor. Först och främst. Vi har ingen ny policy och ingen är satt i karantän. Vi har riktlinjer som alltid gäller inför val. I korthet innebär de att en medarbetare som tydligt tar ställning för eller emot ett parti inte samtidigt kan ha en framtädande roll i våra program tex inte vara programledare. Den person som det nu främst diskuteras om Soran kommer att höras i Sveriges Radio men han har tillsammans med sin chef kommit fram till att han nu under valtider inte kan vara programledare för Morgonpasset eftersom han vill ta en aktiv och ta en tydlig ställning.

18:11, 13 February 2014

Thomas Sjösvärd: Hur ställer ni er till de skrivningar från Myndigheten för radio och tv, som direkt uppmuntrar till det slags aktivitet Soran Ismail bedrivit? "I personligt kåserande eller recenserande inslag och i personliga krönikor får dock värderande omdömen förekomma, förutsatt att inslagets karaktär kan antas stå klar för tittarna/lyssnarna. […] Av betydelse för bedömningen av fall där opartiskhetskravet aktualiseras är också programföretagens skyldighet att stimulera till debatt, att kommentera och belysa händelser och skeenden samt att granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna. Dessa skyldigheter innebär enligt granskningsnämndens praxis att ett program eller inslag kan ha en kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet. Med kommentarskyldigheten följer ett visst utrymme för värderande omdömen. […] [Demokratibestämmelsen] innebär att programföretagen kan ta avstånd från eller bemöta diskriminerande eller rasistiska uttalanden och att verka för att rasistiska fördomar bekämpas utan att komma i konflikt med kravet på opartiskhet." http://www.radioochtv.se/Documents/Publikationer/Gok%20tema/GranskatochKlart-tema-opartiskhet-stallningstagande-2013.pdf (s. 6)

Björn Löfdahl: Demokratiparagrafen betyder att vi ska ta bemöta och avstånd från rasism, diskiminering och våld om sånt förs fram i programmen. Men vi kan inte använda etern för att driva våra egna uppfattningar eller bilda opinon. Vi kan också bjuda in gäster och debattörer som för fram sina åsikter i alla möjliga ämnen för att hålla igång debatten. Men åter - vi deltar inte själva. Vi lyfter fram hundratals olika åsikter varje dag i våra kanaler.

18:13, 13 February 2014

Johan: Vart fick ni hela "Vill döda sverigedemokraterna" ifrån? Säg inte att det var en olycklig formulering, vad jag kan bedöma så var det en ren lögn, eller kan ni bidra med någon bakgrund till det påståendet?

Björn Löfdahl: Jag kan tyvärr inte svara på eftersom jag inte vet hur orden fallit. Det gör bara de som varit närvarande i dessa diskussioner. Frågan måste ställas till Soran, Lotta och de journalister som varit med.

18:17, 13 February 2014

Thomas: Ni är medvetna om Soran Ismails politiska slagsida men hur kan han få jobba för SR överhuvudtaget? Ska inte SR alltid vara politiskt oberoende oavsett valår? Vad ska gälla för Alexandra Pascalidou, Cecila Udden, Lotta Bromé och Teppas Fågelberg? Alla dessa är uttalade SD motståndare.

Cilla Benkö: Hej Thomas. Det är viktigt att inte blanda ihop saker och ting nu när det är många åsikter och frågor. Vi ska i våra program alltid vara opartiska oavsett om det är val eller inte. Det står i vårt sändningstillstånd och om vi lever upp till det eller inte avgörs i vissa fall av Granskningsnämnden om vi blir anmälda dit. Detta gäller det samlade innehållet dvs det som sägs i programmen. Det som nu diskuteras är våra riktlinjer inför valet som finns för att vi ska värna företagets höga trovärdighet. Dessa går i korthet ut på att en person som nu i kommande valrörelse vill ta ställning för eller emot ett parti inte samtidigt kan ha en framträdande roll i våra program. Han eller hon måste då välja. Den dialogen förs alltid mellan medarbetaren och den närmaste chefen och handlar alltså om hur aktiv en person kommer att vara och hur tydlig ställning gentemot ett parti personen vill ta nu när vi går in i en valrörelse.

18:18, 13 February 2014

Que: Har det skett liknande åsiktsrensningar vid tidigare val, eller är detta ett nytt fenomen?

Björn Löfdahl: Vi gör inga åsiktsrensningar, vi ser till att de som gör våra program är opartiska så att vår trovärdighet värnas. Reglerna är desamma som vi alltid haft - så länge jag varit med i alla fall.

18:20, 13 February 2014

Henrik: Hej, jag undrar om ni tänker porta samtliga journalister, nyhetspratare och tyckare som uttryckt sig negativt om låt oss säga vänsterpartiet. Eller är det bara antirasistiska röster som ska tystas?

Cilla Benkö: Hej Henrik!
Jag hoppas att du har läst mina tidigare svar. En person som nu i valtider aktivt vill ta ställning för eller emot ett parti kan inte samtidigt ha en framträdande roll i våra program. Det gäller samtliga partier. Och röster ska inte tystas. Tvärtom så hörs 100 000 tals röster i våra program och alla åsikter får finnas där. Det är ingen skillnad nu mot tidigare.

18:21, 13 February 2014

Frans : Hej, Jag undrar om det går att ta tydlig ställning i jämställdhetsfrågor och jobba som programledare på Sveriges Radio? Får man som anställd hos er kalla sig feminist?

Björn Löfdahl: Hej, Frans, ja man får kalla sig feminst som programledare i Sveriges Radio. Det är inget särskilt partipolitiskt ställningstagande.

18:22, 13 February 2014

Julia Milder, Ekot: Tack för alla frågor som kommer in! Cilla Benkö och Björn Löfdahl försöker att besvara så många som möjligt.

18:23, 13 February 2014

Svante: Är det inte lite magstarkt att styra vad journalister och andra medverkande engagerar sig i eller uttrycker för åsikter utanför sitt uppdrag för SR?

Cilla Benkö: Hej Svante. Vi styr inte vad journalister och andra ska tycka. Tvärtom i värnar yttrandefriheten och vill att många röster ska höras i Sveriges Radio. Det hoppas jag att du har hört i satsningar som tex #Hur känns det, #Min Flykt eller #Våga Finska. Däremot kand de som vill ta en ställning för eller emot ett parti nu när vi går in i en valrörelse inte samtidigt ha en framträdande roll som tex programledare i våra program. De måste själva välja.

18:24, 13 February 2014

Daniel: Tror SR att någon kan vara opartisk? Har inte alla journalister personliga uppfattningar som färgar deras rapportering och val av ämnen att rapportera om? Är det inte bättre om någon i radio tydligt deklarerar vad hen tycker, än att ha journalister och programledare som falskeligen utger sig för att vara opartiska?

Cilla Benkö: Hej Daniel!
Självklart är det så att alla människor, även de som jobbar här bär med sig en massa åsikter och intryck. Det är våra program som ska vara opartiska dvs alla sidor ska få komma till tals. Det är ett krav i vårt sändningstillstånd och om du tex inte anser att vi lever upp till det så kan de anmäla programmet til Granskningsnämnden och få det prövat. Av alla anmälningar ifjol så fälldes Sveriges Radio endast en gång för opartiskhet så jag anser att vi äl lever upp till kravet. Jag tror också att du som lyssnare vinner på att reportrar och programledare inte försöker styra vad du ska tycka. Ett bra exempel är de dokumentärer som Måns Mosesson gjort och som sänds i P1 de senaste veckorna. Lyssna gärna på dem om du inte har hört dem. Jag tror att du skulle få en betydligt sämre upplevelse om Måns själv fört fram sina personliga åsikter i programmen.

18:30, 13 February 2014

Anna : Hej. Ser ni någon motsägelse mellan att Sveriges radio enligt sändningstillståndet ska ta avstånd från främlingsfientlighet och att medarbetare inte får ta avstånd från ett främlingsfientligt parti? Grabskningsnamnden har ju kommit fram till att nån får kalla SD främlingsfientligt dessutom. Hur tycker ni att medarbetare på Sveriges radio ska ta avstånd från främlingsfientlighet på ett godtagbart sätt?

Julia Milder, Ekot: Hej Anna! Se Björn Löfdahls tidigare svar till Thomas Sjösvärd: SR-medarbetare ska bemöta och avstånd från rasism, diskriminering och våld om sånt förs fram i programmen. Men vi kan inte använda etern för att driva våra egna uppfattningar eller bilda opinion.

18:31, 13 February 2014

Linda : Hej! Jag undrar hur ni motiverar att Soran fått medverka som programledare fram till nu och kommer få göra det igen efter valet? Han kommer ju att vara lika mycket mot SD då. Vi vet att SR har hårdare regler under valår men objektivitet och oberoende gäller väl för Public Service alltid?

Björn Löfdahl: Hej Linda, precis som du skriver ska vi alltid vara opartiska och sakliga. Men vi vill ha ett så brett och intressant åsiktsspann som möjligt i våra program, med väldigt olika medarbetare. Men ett valår måste vi vara extra noga eftersom det pågår en valdebatt. Därför blir det lite striktare hållning. Vi ska då vara extra återhållsamma med tex politiker eller andra med tydligt politisk agenda i offentligheten som kan påverka hur Sveriges Radio trovärdighet i bevkaningen av valet uppfattas.

18:32, 13 February 2014

Sune: En fråga lite bredvid detta men ändå relevant: Kommer "titeln" främlingsfientligt fortsätta att läggas som ett förnamn till SD i valrörelsen? Ingen säger ju "det Kommunistiska" Vänsterpartiet... I SD,s fall är nog invandringskritiskt mer lämpligt. MVH Sune

Björn Löfdahl: Hej Sunde, nej, vi använder inte sådana stämplar - om det inte är viktigt för att förstå detr enskilda sammanhanget, då gör vi det.

18:33, 13 February 2014

Rust Cohle: många som är ute och delar ut rallarsvingar till höger och vänster verkar inte ha så bra koll på lagar och regler. hur ska SR bli bättre på att förklara vad som gäller så att man slipper såna här bisarra kritikstormar i framtiden?

Cilla Benkö: Hej Rust.
En mycket viktig fråga. Just nu förs en debatt där de som debatterar inte i alla delar har uppfattat hur vi arbetar på Sveriges Radio och vad det är som styr oss. Vi försöker ara tydliga men det kan ibland vara svårt att få fram sina åsikter både i andra traditionella medieföretag och i sociala medier. Vi jobbar på att bli ännu tydligare, öppna och transparanta. Samt att hela tiden ha en dialog med publiken.

18:33, 13 February 2014

Fredrik Loberg: Hur kan man ha särskilda publiceringsregler år 4 i en mandatperiod jämfört med år 1-3? Är demokrati och journalistisk noggrannhet mindre eller mer viktig år1-3? Fullständigt obegripligt i mina öron.

Julia Milder, Ekot: Hej! Se Björn Löfdahls tidigare svar till Linda nedan. /Julia

18:34, 13 February 2014

Christian: Varför duger det inte med att Soran agerar opartiskt när han pratar i radio och sedan partiskt på fritiden utanför radio? Förklara gärna istället för att bara hänvisa till policy.

Björn Löfdahl: Hej Christian, jag ska försöka...Soran är en mycket välkänd och begåvad person som också är aktiv och nästan ledande kritiker av ett politiskt parti. Om han är programledare hos Sveriges Radio finns det tydlig risk att publiken uppfattar att vi ställer oss bakom den politiska kritik som Soran symboliserar. Men vi vill vara opartiska så att vi trovärdigt kan granska och kritisera alla partier och maktsfärer. Får jag godkänt?

18:39, 13 February 2014

Curt Carlsson journalist : Varför hindrar ni folk att yttra sig i public service? SR/SVT borde vara garanten för en fri debatt. Varför vill ni kväva den? -- Curt Carlsosn, journalist, Hisingen, Göteborg

Cilla Benkö: Hej Curt. Trist att du har uppfattat det som nu sker som om vi vill hindra folk från att yttra sig. Vi ska vara garanten för en fri debatt.
Som jag skrivit tidigare så hörs också 100 000 tals röster i Sveriges Radio och de står för hela spannet av åsikter. Även Soran Ismail kommer att höras i Sveriges Radio bland annat i en dokumentär som ännu inte är klar men som handlar om hans kamp mot rasism och främlingsfrihet. Så vi vill ha med både hans åsikter och hans röst - dock inte just nu i valtider som en av de tongivande programledarna Morgonpasset i P3 ett program som tar upp de aktuella frågorna varje morgon för en yngre publik.

18:40, 13 February 2014

TK: Är ni förvånade över att folk blir så irriterade över det här? För mig är det en självklarhet att en journalist som tagit ställning i en fråga inte kan göra en intervju - man saknar ju helt trovärdighet.

Cilla Benkö: Lite förvånad är jag. Dels för att detta inte är något nytt. De riktlinjer vi har gäller alltid vid val, dels för att det har varit en dialog i det här fallet mellan medarbetaren och hans chef. Det är ju inte heller Soran Ismail som nu är den som är mest uppröd. Tvärtom han har skrivit en väldigt balanserad artikel i ämnet och han har själv gjort ett val.

18:43, 13 February 2014

Frans: Hej igen och tack för tidigare svar. Men era regler handlar väl inte bara om partipolitiskt ställningstagande utan också om valfrågor? Eller är jämställdhet en för liten valfråga för att vara relevant?

Björn Löfdahl: Frans, vi är för jämställdhet! Vi ska ta ställning för jämställdhet efter våra regler säger att vi ska ta avstånd från diskriminering, jämställhetens motsats. Men det ingen direkt partipolitisk uppfattning, även om jämställheten kan se lite olika ut hos olika partier.

18:44, 13 February 2014

Jakob: Hej! I pressmeddelandet om Soran Ismael hänvisar ni till Sveriges Radios riktlinjer som innebär att "om man är aktiv i partipolitiken eller om man på annat sätt tagit ställning i en valfråga så ska man inte höras i radio eller på annat sätt påverka innehållet i sändningarna". Menar ni att Soran Ismael är aktiv i partipolitiken, eller på annat sätt tagit ställning i en valfråga? På vilket sätt i så fall? Det skulle vara intressant att få ett exempel. Om inte, finns det andra riktlinjer som ni syftar på, men som ni inte nämner? Vilka är dessa i så fall?

Julia Milder, Ekot: Hej Jakob! Se Björn Löfdahls svar till Christian nedan - att Soran är en mycket välkänd och begåvad person som också är aktiv och nästan ledande kritiker av ett politiskt parti.

18:45, 13 February 2014

Lisa: Är era beslut på området främst juridiska eller publicistiska?

Cilla Benkö: Hej Lisa. I grunden är de publcistiska. Det handlar om vårt sändningstillstånd men också om vår trovärdighet.

18:46, 13 February 2014

Rosana: SR-profilen Henrik Torehammar har skrivit flera krönikor på liberala GT, och nu ska han leda P3:s valbevakning – är det då inte lite motsägelsefullt att slänga ut Soran Ismail, som varken är nyhetsjournalist eller ska leda någon valbevakning? Det känns som att era riktlinjer inte håller i alla lägen.

Cilla Benkö: Hej Rosanna! Jag ska försöka att förtydliga. Vår riktlinjer handlar om den valrörelse som vi nu går in i och vilken roll en medarbetare då har tänkt sig att ha. Vill han/hon tydligt ta ställning för eller emot ett parti så kan han/hon inte samtidigt vara programledare i Sveriges Radio.

18:49, 13 February 2014

Mats: Hej! Bra beslut, skönt att slippa ta del av programledarnas personliga åsikter! SR ska informera och granska på ett sakligt sätt sedan är vi som lyssnare fullt kapabla att ta ställning! Underskatta aldrig lyssnarna! Men nu till frågan; mot bakgrund av SR:s värdegrundspolicy; är det det möjligt för en sd-sympatisör att arbeta som programledare/reporter på SR? Vad gör man om det framkommer att någon har sådana sympatier, t ex deltar i någon manifestation. Var går gränsen?

Björn Löfdahl: Hej, Mats! Vi vet ju inte vilka politiska åsikter våra medarbetare har, det finns säkert en massa olika åsikter på redaktionerna, som på arbetsplatser i stort. Men om man deltar i manifestationer och öppet tar ställning, kan man inte fortsätta bevaka frågor som har med den frågan eller liknande frågor att göra under valrörelsen.

18:49, 13 February 2014

Marie: Tack för att ni orkar förklara samma sak om och om igen för alla som 1) väljer att inte förstå 2) har svårt med läsförståelsen 3) jämför äpplen och päron 4) drar felaktiga slutsatser.

Cilla Benkö: Tack Marie. Det låter som om du har uppfattat vad vi försöker att förklara.

18:50, 13 February 2014

Kalle: Granskningsnämnden har slagit fast att SD är rasistisk parti varför får då inte era programledare följa granskningsnämndens beslut?

Björn Löfdahl: Kalle; granskningnämnden friade en programledare som sa att sd är ett främlingsfientligt parti, mot bakgrund av deras partiprogram. Det betyder inte att man som programledare kan vara politiskt aktiv för eller emot partier, varken i radio eller på fritiden.

18:53, 13 February 2014

Terese: Hej. Jag vill börja med att säga att jag lyssnar på er varje gång jag sätter på radion och ni e jätte bra! Men då vill jag också säga att Soran är en stor anledning till att jag gillar p3 så otroligt mycket. Och att stänga av hon eller "ta en paus" som ni så töntigt kallar det, är rasism! Ni vill att SD ska ha samma förutsättningar och blablabla. Men detta är det sämsta beslutet någonsin taget! OCH rasistiskt. Om ni inte är emot rasismen är ni med den! Jag kommer fortsätta lyssna på er men bara så ni vet vilket MISSTAG ni gör!

Cilla Benkö: Hej Terese. Först och främst. Kul att du gillar P3 så mycket. Det värmer. Kul också att du gillar Soran. Det gör jag också. Han är oerhört begåvad och som jag skrev tidigare så kommer han att höras i Sveriges Radio men han kommer nu under valtider inte att vara programledare för Morgonpasset. Han har valt att han vill ha en frmaträdande roll i den här valrörelsen och ha friheten att aktivt ta ställning mot ett parti. Det innebär inte att varken jag eller företaget är för rasism. Tvärtom. Jag med min invandrarbakgrund är väldigt mycket emot rasism och i Radio- och TV-lagen står det att vi ska värna demokratin och alla människors lika värde. Det är det vi försöker göra.

18:54, 13 February 2014

Oskar P: Hej! Hur kommer det sig att man petar en chefredaktör från en nyhetspanel under valåret trots att han inte är vare sig politiskt tillsatt eller politiskt aktiv? Han är väl där i egenskap av journalist och publicist?

Björn Löfdahl: Hej Oskar, jag har pratat med Leif som är chef i Gävle och hans bedömning grundar sig på att redaktören i fråga är representant för ett opinionsdrivande företag som har en tydlig politisk inriktning. Och i den panel han deltar saknas balans i representationen mellan olika partier eller åsiktsfält under valåret 2014.

18:58, 13 February 2014

Erik: Men, en anställd hos er får väl visst opinionsbilda även utanför sändningstid? Typ opinionsbilda kring feminism, antirasism och för hbtq-personers rättigheter? Annars borde väl hela P3 få sättas i karantän under valåret?

Cilla Benkö: Hej!
En medarbetare hos oss får inte aktivt ta ställning för eller emot ett enskilt parti. En medarbetare hos oss kan inte heller vara extremt aktiv i en speciell fråga och samtidigt bevaka den. Det innebär dock inte att han/hon inte kan arbeta på Sveriges Radio. Vad som gäller för varje medarbetare avgörs i en dialog mellan den enskilde medarbetaren och den närmaste chefen.

18:58, 13 February 2014

Gabrielle: Istället för att säga godkänna frågor som ni menar att ni redan svarat på kan ni väl svara på varför Nordström inte får vara med i nyhetspanelen. Kan inga journalister i lokalpress få vara med i radio nu? Eftersom ni verkar anse att alla journalister på tidning är i saklang med ledarsidan?

Cilla Benkö: Hej Gabrielle. Visst kan journalister från lokalpressen vara med i radio även nu. När det gäller paneler är det varje ansvarig chef som avgör i dessa tider om det råder politisk balans i den sammansatta panelen eller inte. Vad jag har förstått är det den bedömningen som ligger bakom beslutet om att Daniel Nordström inte under valtider ska vara med i nyhetspanelen.

19:02, 13 February 2014

Adrian: Så det är okej att vara feminist men inte antirasist som programledare för Sveriges Radio? Då antar jag att ni inte har något emot att anställa Jimmie Åkesson som programledare och låta han tala om åsikter kring homosexuella och muslimer?

Björn Löfdahl: Jimmie Åkesson har tydligt tagit ställning för ett politiskt parti, så han kommer inte att anställas under den här valrörelsen. Det blir svårt även på riktigt lång sikt eftersom en så tydligt profilerad person får svårt att skapa trovärdighet i den opartiskhet som krävs.

19:03, 13 February 2014

Jakob: Vad menar Cilla Benkö med att "ingen är satt i karantän"? Har ert eget program Studio Ett fel? https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5783185

Cilla Benkö: Hej! Jag kan förstå att det folkligt kan uttryckas med ordet karantän. Men vi har inga karantänsregler utan vi har riktlinjer i valtider. Det som nu har hänt är att personen i fråga dvs Soran haft en dialog med sin chef och sedan har Soran valt. Därmed kom de gemensamt fram till att han i dessa valtider kan vara programledare för Morgonpasset. När någon äljer väg själv och när två personer gemensamt kommer fram till ett besut i en dialog så är det inte för mig samma sak som karantän. Därav mitt tidigare svar.

19:05, 13 February 2014

Frans: Hej igen, jag är fortfarande lite förvirrad. Det är väl inte bara engagemang i partipolitiska uppfattningar som ni anser vara problematiska, utan också tydlig ställning i valfrågor? Kan man till exempel ta ställning för individualiserad föräldraförsäkring eller kvotering och ändå framträda i SR under ett valår? Eller om vi tar ett annat exempel, kan man engagera sig för/mot kärnkraft eller för/mot vargjakt?

Björn Löfdahl: Ok, Frans, vi tar en till; när det gäller avgränsade politiska - eller enskilda sakfrågor innebär ett ställningstagande oftast att man inte kan bevaka just den frågan om man offentigt tagit ställning.
Har man tagit ställning mot kärnkraft kan man inte bevaka frågor om kärnkraften.

19:06, 13 February 2014

elsa: Är ni oroliga för att medverka till att skapa ett klimat med allt ängsligare journalister? Där era anställda hellre är överdrivet försiktiga än att riskera att utmana för mycket, kunna uppfattas som partiska?

Cilla Benkö: Hej Elsa. Visst finns det en risk för att våra journalister bli ängsliga men jag tror inte att den faran är särskilt stor. Vi pratar mycket om dessa saker och de flesta som arbetar här vet under vilka förutsättningar de jobbar. Jag tycker att de är bra på att hantera detta i vår dagliga bevakning.

19:07, 13 February 2014

Fredric: Helt rätt beslut angående Soran Ismail. Men hur kan ett program som Tankesmedjan i P3 med sina "journalister" få bedriva opinionsbildning med en så tydlig vänsteragenda? Extrem feminism och mansförakt är tydligen OK i SR P3..??

Cilla Benkö: Hej Fredric!
Tankesmedjan är ett mycket uppskattat satirprogram. För satir gäller friare spelregler än för tex nyhetsjournalsitiken. Jag håller däremot inte med dig om att de bedriver opinionsbildning utan tvärtom så tycker jag att de väljer en rad olika ämnen och åsiktsvinklar.

19:10, 13 February 2014

Jesper: Hej två frågor 1. Var går gränsen för politisk musik? Kan ni spela Michael Wiehe i valtider? 2. Ni säger att ni är för jämställdhet. Kan ni kalla SR feministiskt eller är det att ta ställning?

Björn Löfdahl: Jesper, vi har ingen särskild gräns för politisk musik. Musik har en mycket större konstnärlig frihet än journalistik. Låtarna kan jämföras med folk som vi intervjuar, de har stor åsiktsfrihet, vi ska spegla den musikaliska världen sträva mot rimlig balans i utbudet.

19:10, 13 February 2014

Julia Milder, Ekot: Tack för alla intressanta frågor som kommit in! Tyvärr hinner inte Cilla och Björn besvara allihop. Nu avslutar vi chatten för den här gången. /Julia

19:12, 13 February 2014

Björn Löfdahl: Hej och tack för alla bra frågor! Kul att få en chans att förklara detta lite komplcerade område, härligt att ni är intresserade och vill veta. Vi hörs, Björn

19:14, 13 February 2014

Cilla Benkö: Tack för alla bra frågor. Jag hoppas att vi lyckats förklara hur vi tänker och det är alltid kul att få veta hur ni som lyssnar på oss tänker. Det känns bra att så många är intresserade och vill veta mer. Det visar att ni bryr er om Sveriges Radio.

19:14, 13 February 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista