Svensk underrättelsestyrka till Mali

2:01 min

Sverige kommer sannolikt att skicka en militär underrättelsestyrka till Mali, erfar Ekot. Storleken på truppen är inte klar än, men upp till 200 man har nämnts.

Sedan det i höstas blev klart att större delen av den svenska militära styrkan i Afghanistan tas hem i sommar, så  har det diskuterats på UD och i riksdagen vilka andra internationella insatser Sverige skulle kunna bidra till.

I dag på förmiddagen hålls utrikesnämnd på slottet och då kommer enligt uppgift till Ekot en insats i krigshärjade Mali diskuteras. 2012 tog islamister kontroll över norra delen av landet och sedan gick franska trupper in för att stabilisera läget. Nu ska en FN-ledd styrka försöka bidra till ökad säkerhet.

Regeringen har bett Försvarsmakten att förbereda en styrka med inriktning på underrättelsearbete. Sannolikt kommer soldater från underrättelsebataljonen vid K3 i Karlsborg delta och tanken är att gruppen ska hjälpa övriga FN-styrkan med information om vad som faktiskt händer på marken.

Det kan exempelvis handla om spaning med obemannade flygplan, men också annat, som signalspaning i olika former beroende på vad Försvarsmakten föreslår. Det kan också bli aktuellt att skicka stabsofficerare som kan arbeta med ledningen av insatsen.

Beroende på om svenskarna behöver ta med sig skyddstrupper, transporthjälp och annan kringverksamhet så kan det komma att röra sig om upp till 200 soldater.

Det troliga är att den svenska underrättelsestyrkan kommer bilda ett underrättelsekompani tillsammans med något eller några andra EU-länder som det är enkelt för svenskarna att samarbeta med.

Det är ännu inte klart när truppen skulle kunna skickas till Mali och var den ska placeras, men Timbuktu har nämnts som ett alternativ.

Regeringen lär få stöd i riksdagen för att delta i en FN-ledd insats i Mali, då Socialdemokraterna just krävt att nästa stora svenska insats ska vara FN-ledd och gärna i Afrika.

Enligt uppgift till Ekot pågår också diskussioner om att under cirka fyra månader skicka upp till 50 soldater från militärens specialförband till Centralafrikanska republiken, möjligen tillsammans med militärer från baltiska länder eller Finland, men det är inte helt klart än.