Utrikesminister Carl Bildt (M) och Urban Ahlin (S) utrikesutskottets vice ordförande. Foto: Leif R Jansson/TT.

Ahlin: För lite EU-stöd till Ukraina

2:30 min

Utrikesminister Carl Bildt inledde riksdagsdebatten med att göra ett fördömande av våldet i Ukraina. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin instämde i kritiken men sa också att Carl Bildt och EU inte gett Ukraina tillräckligt stöd.

Erik Ridderstolpe, Ekot: Välkomna till riksdagens utrikespolitiska debatt, som startar 9:00. Utrikesminister Carl Bildt inleder med att presentera regeringens utrikesdeklaration.

08:52, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Carl Bildt säger först: en mörk dag i Europa i en huvudstad dödas folk på gator just nu. Ukrainas huvudstad Kiev.

09:03, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Idag har president Janokovitj blod på sina händer. Han var den ende som hade kunnat hindra det. Människor har skjutits ihjäl, men även poliser och andra. Krisen kommer att förvärras och förändras. Jag är övertygad om att Ukraina med tiden kommer att kasta av sej dessa våldets härskare,

09:06, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Carl Bildt bad om ursäkt för avvikelsen från talarordningen och inleder utrikesdeklarationen:

09:07, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Carl Bildt börjar med en bakgrund om demokratins framväxt i Europa. Om Berlinmurens fall och växande demokratin och EU.

09:08, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: EU-valet sker 25 maj i Sverige. Sverige ska vara en aktiv del av Europa. Fördjupad inre marknad.

09:09, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Allvarliga utmaningar klimatet. samarbetet inom EU avgörande möta dessa utmaningar. EU bör ta ledarskap ny klimatpolitisk överenskommelse i Paris 2015. Fler länder ska göra mer och ta emot flyktingar.

09:11, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Sverige vill driva på för att förbättra konkurrenskraft i EU. Utvidgning av EU vill Sverige ha. Turkiet är i förhandlingar och har bl.a. gjort framsteg i frågan om kuredernas rättigheter. Serbien är också kandidat.

09:13, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Vi känner djup oro för situationen i Ukraina säger Carl Bildt. Vi ser i land efter land oacceptabla ryska påtryck ningar mot länder som söker samarebete med EU.

09:14, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Carl Bildt räknar upp problemländer i EU:s södra gräns. T.ex. måste humanitär rätt måste accepteras i Syrien för en uppgörelse.

09:16, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Sverige vill fullfölja planerna med ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Brasilien Indien och Kina bör EU fördjupa sitt samarbetet med säger Carl Bildt.

09:18, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Sverige fortsätter delta med personal i EU:s fredsinsatser. Sverige vill slå vakt om de mänskliga rättigheterna säger carl Bildt i regeringens utrikesdeklaration.Alla människors rätt måste respekteras. Ökat internationellt fokus vill Carl Bildt ha när det gäller Nordkorea och situationen där.

09:20, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Vi slår vakt om att hindra censur av internet. Fredsfrämjande insatser som leds av FN, EU och Nato ska Sverige delta i. I Mali kommer Sverige att delta och det återkommer regeringen till riksdagen med senare i vår.

09:23, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Sverige stödjer övervakningen av Irans kärnprogram. Svenska biståndsramen mer än 38 miljarder, 0,7 procent FN:s mål uppnår Sverige liksom det svenska en-procentsmålet.

09:24, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Ny biståndspolitisk plattform presenteras under vården av regeringen. 2017-18 är Sverige kandidat till en plats i FN:s säkerhetsråd. Det är dags för en nordisk röst. Vi är den 6:e största bidragsgivaren, och tredje största hunmanitära givaren i världen.

09:26, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Sverige kommer ej att hålla sej passivt om annat EU-land skulle angripas och förväntar sej att andra länder i EU ska agera om Sverige skulle angripas.

09:27, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Samverkan sker i Norden. Omställningen från militära till civila insatser i Afghanistan sker nu.

09:28, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Sverige utvecklar biståndet till att bli handelsförbindelser. Ekonomisk tillväxt är målet och regeringen stödjer afrikanska länder.

09:30, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Sverige utökar diplomatiska kontakter och service utomlands bl.a. med fler ambassader bl.a. i Jerevan.

09:31, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Urban Ahlin som är socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson talar nu.

09:32, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Sverige är ett bra land att leva i säger Urban Ahlin. Fred under lång tid. Men idag i Kiev brinner bildäck för att människor vill visa var dom vill höra hemma. President Janukovitj har ansvar för det som händer.

09:34, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Finns det något som Sverige kunde gjort annorlunda. Sverige och Polen lanserade 2009 det östliga partnerskapet. Men det har saknats vitkiga skaer för att det ska fungera i de sex länder som omfattas. Det har inte satsats tillräckligt med pengar. Ej varit individuellt anpassat. Det viktigaste har saknats och det är medlemsskap i EU. Som europeiska länder har dessa länder rätt att bli medlemmar.

09:36, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Idag demonsterar folk i Kiev för att bli medlemmar i EU och svaret måste vara att dom är välkomna och det borde Carl Bildt säga. Vilket ansvar har EU-länderna för att det brinner i Kiev?

09:38, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: I valet 2006 kritiserade de borgerliga partierna att Sverige hade för lite soldater i internationella insatser. Idag har vi 350 soldater i utlandstjänst. Om det skadade att vi bara hade 900 soldater ute 2006 hur skadar det då att vi bara har 350 idag?

09:39, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Vi har haft 80.000 ute i FN-tjänst säger Carl Bildt. Idag är det 27 soldater i FN-tjänst. Den nivån har det varit på senare år. En plats i FN:s säkerhetsråd ska Sverige kandidera för. Men det ska vara för en politik som vi villa ha. Inte gamla meriter när Sverige deltog med många soldater.

09:42, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Landminor för personer stoppades genom engagemang från civila. Samma sak med klustervapen där Sverige gick med sent. Kärnvapen driver nu Norge kampanj emot. Carl Bildt säger att inga seriösa länder engagerar sej.

09:44, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Bodil Ceballos miljöpartiets utrikespolitiska talesperson. Hon instämmer i Urban Ahlins uttalande om Ukraina.

09:45, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Bodil Ceballos talar om vädret. Klimatpolitiken har förvandlats till tomt prat under den borgerliga regeringen. detta samtidigt som Obama och USA vaknat när det gäller klimatet.

09:46, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Jag undrar hur unga ser på regeringens bristande klimatpolitik? Jag hoppas att unga ska kunna leva på planeten. EU måste kliva fram. Ett klimatavtal i Paris nästa år kan vara sista chansen att komma rätta med miljöhotet och uppnå målet att ej öka temperaturen ska öka mer än två grader på jorde.

09:48, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Extrema väder skapar förödelse runt om i världen. Sker också i Sverige och i EU. FN:s klimatpanel har slagit fast att kommer att öka. Fattiga länder drabbas värst.

09:50, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Positivt att Carl Bildt tar upp att EU ska ta initiativ i klimatfrågan. Den gröna fond som Sverige och andra rika länder lovade att finansiera från 2020 ska vara en miljard dollar per år. Sverige tar detta från bistånd trots löfte om att det ska vara så kallade additionella medel som inte påverkar annan hjälp till utvecklingsländer.

09:53, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Julia Kronlid Sverigesdemokraternas utriekspolitiska talesperson inleder med situationen i Ukraina och säger att den är helt oaccepteabel.

09:57, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Det räcker ej med dialog mellan regering och opposition. Det måste till ett rättsligt system som inte rtillåter godtyckligt fängslande som av Julia Timochenko.

09:58, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: EU-valet och SD. Är vi emot samarbete med andra länder frågar Julia Kronlid. Det är nödvändigt med frihandel och samarbetet med länder i Europa. Även samarbete med länderna i Norden. Däremot är vi inte för överstatliga unioner som EU. Hur kan Norge och Schweiz då klara sej?

10:00, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Carl Bildt måste förkara om vi inte kan ha fred utan att ha överstatligt organ. På vilket sätt bidrar EU till utveckling i Sverige när t.ex. transportnäringen håller på att försvinna för svenska åkare.

10:02, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Skrämselpropaganda är inte nödvändigt utan vi vill ha en saklig EU-debatt. Makten för svenska EU-parlamentariker är mycket liten. EU är ej samma som svenskarna sa ja till 1994 vid folkomröstningen. SD anser det vara orimligt att 60-70 procent av beslut som tas i kommener styrs av EU.

10:04, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Vi ser att det militära samarbetet utökas inom och att Sverige forlorar en egen försvarsförmåga.

10:04, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Vi ser att det militära samarbetet utökas inom och att Sverige forlorar en egen försvarsförmåga.

10:04, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Vi kommer ej ge besked om vilken vi kommer att samarbeta med. Ej extremister, fascister kommer vi att samarbeta med. En ny folkomröstning borde hållas i Sverige om medlemskapet.

10:06, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Julia Kronlid vill också ta upp striderna i Syrien. Kristna har blivit extra utsatta. Behoven är enorma i Syrien. Om ej hjälp når fram riskeras svält. 700 miljoner sen start har regeringen satsat i Syrien. UNHCR ska ha ökade anslag. Fem och en halv miljard per år bör gå dit enligt SD

10:08, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Hans Linde vänsterpartiet talesperson i utrikespolitiska frågor.

10:09, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Vänsterpartiet är tdliga vill vinna valet. Vi vill att nästa regeringen ska grunda sin politik i solidaritet. Ekonomiska klyftor är stora. Sverige behöver bistånd som hjälper fattigaste. Mer bistånd gåt till migrationsverket än till länder söder om Sahara.

10:12, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Sverige bromsar förhandlingar om reglera skatteregler för utvecklingsländer. Försvar av fackliga rättigheter behöver vara en hördsten i svenskt bistånd.

10:13, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Hans Linde vänsterpartiet vill se en feministisk utrikespolitik. Kvinnors säkerhet utbildning försörjning sin hälsa och sin kropp ska vara centrala för poolitiken. Nästa svenska regeringen ska ta fram en skarp plan om kvinnor säkerhet.

10:16, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: De modiga hbtq-aktivister världen över ska känna att dom har en vän i Sverige. Minskat svenskt bistånd har gått till dessa organisationer.

10:17, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Carl Bildt gjorde 37 tweets till stöd för JAS-affären med Schweiz. Militär alliansfrihet har tjänat Sverige väl. Fred och nedrustning har Sverige kunnat driva. Sverige säljer vapen som slrig förr under den borgerliga regeringen. Vänsterpartiet vill sätta stopp vapenexport till diktaturer.

10:19, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Socialdemokraterna får frågan om det är borgerliga partier som är samarbetaspartier efter en ventuell valseger i september?

10:20, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Utrikesminister Carl Bildt: Krävdes inga större insikter för att begripa att Hans Linde mest angriper Urban Ahlin och socialdemokraterna.

10:21, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Glädjande att vi har enighet om det som händer i Ukraina. Vi behöver ännu starkare samarbete i EU och fred och frihet. Det finns dom som vill slita sönder detta samarbete. Det skulle bli ett Europa som är farligare.

10:22, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Julia Kronlid försökte visa var SD står. Utlandet ska stängas ute säger Carl Bildt. Att vända ryggen mot Europa är inte bra. Var ska ni sitta i Europaparlamentet. Ni kommer att sitta där med små-fascisterna och det kommer de flesta i Sverige att känna skam för.

10:24, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: FN rapporten om Nordkorea har ingen nämnt. Det har ej lagts en sådan rapport på bordet så vitt jag vet. Sveriges Kommunistiska Parti är det enda som är för Nordkorea. Lite konstigt att ingen annan tog upp detta.

10:25, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Jag gillar åtskilligt av vad Urban Ahlin sa. En regering utformar sin politik i samarbete med andra. Det är lätt att se den djupa splittringen. Ett parti är emot,vänsterpartiet, ett har ingen politik, miljöpartiet, och socialdemokraterna för.

10:27, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Urban Ahlin svarar Carl Bildt. Han vittnar om borgerlig splittring i samband med Folk och Försvar. Biståndsplattformen är två år försenad pga splittring i regeringen. Rödgröna är eniga frihandel. Vi är eniga om att fackliga rättigheter ska värnas. Klimatfrågan är vi eniga om

10:31, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Vi socialdemokrater måste ta ansvar för ett valresultat. Carl Bildt tar stora ord i sin mun. Nordkorea hade jag tagir upp om jag hade haft längre tid. hur ofta skicka Carl Bildt upp den svenska ambassadören till Nordkereas regering i protest.

10:33, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Urban Ahlin delar det Hans Linde sa om Sverige och alliansfrihet. Afghanistan ska få 8 miljarder under tio år är bra. Men om utvecklingen går åt fel håll måste fundera på att minska biståndet dit.

10:35, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Bodil Ceballos känner ej igen bilden av splittring som Carl Bildt ger. Sverige bromsar inte bara nedrustningsarbetet. Driver ej klimatfrågan te.x.Är det ens svensk utrikespolitik? Bara moderater på UD i åtta år är det dags att byta.

10:37, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Carl Bildt tyckte det var konstigt att vi ej tog upp Nordkorea. Jag tycker det är konstigt att klimatrapporter ej tas upp av regeringen.

10:38, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Bodil Ceballos miljöpartiet, undrar om regeringen har lärt sej något av den arabiska våren? När Grekland slår ner demonstrationer är vi tysta, när det sker i Ukraina fördömer vi. Måste bli samma inställning oavsett inom eller utaom EU.

10:40, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Malta Polen och Irland liksom Spanien kränker kvinnnors rättigheter när det gäller tex rätten till abort. Säger Bodil Ceballos mp

10:42, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Julia Kronlid SD, säger att Carl Bildt skrämmer med fascister och murar mot andra länder, men det är inte sakligt. När det gäller Nordkorea hade jag tänkt säga något.

10:43, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Hans Linde vänsterpartiet säger att valet kommer att stå mellan olika sätt att bedriva utrikespolitik. Varför tar inte Carl Bildt en seriös debatt? Bara små tjuvnyp. Var har Sveriges röst i världen tagit vägen frågar folk? Under åtta år har den borgerliga regeringen skurit av band.

10:51, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Sverige kandiderar till FN:s säkerhetsråd, är ett sent besked och motvilligt pga ointresse. Efter att avslutat hjälp på flera håll har Sverige bränt sina möjligheter att lyckas.

10:52, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Sverige står inför Carl Bildt eller avgrund säger Carl Bildt enligt Hans Linde. Detta är naturligtvis inte sant säger Hans Linde. Många andra länder tar initiativ Finland, Österrike mfl. Nedrustningsfrågorna är viktiga för vänsterpartiet.

10:54, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Fredrik Malm Folkpartiet: Kiev står i lågor och 15 personer dog igår. Vår solidaritet finns hos dom som demonstrerar. Janukovitj har blod på sina händer.

10:56, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Fredrik Malm fp vill sätta press på de som förser Syrien med vapen för att få stopp på striderna. 75 miljoner iranier har rätt att leva i frihet.

10:58, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Vi ser en rödgrön röra som ej förmår att samla sej i utrikespolitik säger Fredrik Malm i fp. Rödgröna samarbetet är som en trisslott, sannolikheten att få tre lika är mycket liten. SD har ett organiserat samarbete med Front National i Frankrike som är antisemiter. Då är frågan efter valet, hur tänker SD göra?

11:01, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Kerstin Lundgren är centerpartiets utrikespolitiska talesperson. Vi vill främja hållbar ekonimisk och ekologisk utveckling. Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vi är alliansfria, men bygger kontakter med andra. Klimatresultat krävs för att förebygga naturkatastrofer.

11:03, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Inbördeskriget i Syrien komer att ta slut. Sverige måste engagera sej. Nu krävs förnyad energi fär att få nedrustning av kärnvapen.

11:04, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Afrika är en kontinent i snabb tillväxt. Burkina Faso ska förnya prövning av bistånd. Friare grönare värld vill centerpartiet verka för säger hon.

11:07, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Desiree Pethrus kristdemokraterna utrikespolitiska talesperson: Det är viktigt att FN försöker stoppa strider i Centralafrikanska republiken.

11:10, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: FN tar just nu fram nya milleniemål och går till kärnan av problemen t.ex. brist på jämställdhet och miljöförstöring orsakar dåliga förhållanden. För KD är det viktigt att fokusera på fred demokrati och jämställdhet.

11:13, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Utrikesminister Carl Bildt: Imorron kl 14 samlas EU:s utrikesministrar och tar ställning till det fruktansvärda som hänt i Ukraina. Sverige är en stark röst i EU.

11:14, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Fredsinsatsen i Mali är det bra att det finns starkt stöd. SD kan titta på Norge. Passivt får landet titta på besluten som fattats. Hans Linde säger att det är Carl Bildt eller avgrund, så är det inte, men rödgröna är osams.

11:15, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Urban Ahlin har tidigare sagt att det var misstag tidigare att skriva ihop sej med mp och v enligt Carl Bildt

11:16, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Urban Ahlin, s, jag ställde fråga om det var dåligt med för få svenska soldater i internationella insatser. De borgerliga har halverat deltagandet. Hur står det till med Sveriges ställning i världen? Att rösta på brogerliga är att köpa en nitlott, att köpa trisslott kan man ändå vinna på säger Urban Ahlin till Fredrik Malm fp

11:18, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Bodil Ceballos mp ville hinna ta upp NSA och avlsyssningen av folk som är brott mot mänskliga rättigheter. OECD:S DAC rapport skulle också ha diskuterats säger Bodil Ceballos.

11:20, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Julia Kronlid sd: Norge tvingas införa förslag från EU trots att dom inte öär med. Då är det väl ett demokratiskt problem. Då får vi föra en vidare debatt. SD för förutsättningslösa diskussioner. Jag önska och vädjar att sd får tala om vilka vi ska samarbeta med. Det är allvarligt med flykt av 500000 personer tvingats lämnsa sina hem i norra Mali.

11:22, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Hans Linde vänsterpartiet: Vad vill jag att Sverige ska göra nästa mandatperiod. Erkänna Väst-sahara,mm Men Carl Bildt och övriga borgerliga fokuserar på splittring hos de rödgröna. Det har varit underhållande och lärorikt att möta Carl Bildt i debatten och nu hög tid byta utrikesminister och politik

11:25, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Fredrik Malm fp frågar om det är Front National där Kent Ekeroth sd sitter i samma styrelse som Marine Le pen. Julia Krinlid och sd kommer ej att ge besked.

11:27, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Kerstin Lundgren c, den ryska duman har diskuterat utvecklingen i Ukraina. Svårt att förstå att människor kan drömma om en helt annan verklighet. Både vänstern och sverigesdemokraterna har drömt om en helt egen utrikespoltik utan kontakt med andra.

11:29, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Desiree Pethrus kd: Generös och human flyktingpolitik vill kd ha. EU kan stå upp för värderingarna och hoppas på framgång för partiet i EU-valet. Tacka alla som lyssnat.

11:31, 19 February 2014

Erik Ridderstolpe, Ekot: Den första delen av den utrikespolitiska debatten idag är därmed avslutad. Nu vidtar en fortsättning med en diskussion där flera riksdagsledamöter som ägnar sej åt utrikespolitik fortsätter debattera.

11:33, 19 February 2014

– Ansvaret ligger entydigt på president Janukovytj. Han var den person som hade kunnat förhindra detta genom att sträcka ut en hand till oppositionen. Istället sträckte han ut en knytnäve och nu är den dränkt i blod, säger Carl Bildt.

Även i den skriftliga utrikesdeklarationen fördöms våldet i Ukraina. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin instämde i kritiken men sa också att Carl Bildt och EU inte gett Ukraina tillräckligt stöd.

– Det allra viktigaste har saknats och det är ett medlemskapsperspektiv.
Man har inte valt att ge, de östliga partnerskapet, den rätt de har enligt EU-fördraget. De ska ha rätt att söka medlemskap i den europeiska unionen.

Utrikesminister Carl Bildt valde att inte direkt besvara kritiken utan valde att peka på en annan sida av saken.

– Det som har hänt det visar ju så tydligt att vi behöver ännu ett starkare europeiskt samarbete. Där den utrikespolisitiska delen kan uppträda med styrka och klarsynthet. Det sa Carl Bildt som också berättade att det i morgon i Bryssel blir ett extra utrikesministermöte i Bryssel om Ukraina.

Under debatten anklagade socialdemokraternas Urban Ahlin regeringen för att ha brutit ett vallöfte om att Sverige ska ha 2000 soldater i utlandstjänst, dubbelt så många som den socialdemokratiska regeringen hade. 

– Om 900 soldater var dåligt för Sveriges anseende i världen då, hur är det då i dag? undrar Urban Ahlin.

Under debatten valde Carl Bildt att inte svara på Urban Ahlins fråga. Men när Ekot efter debatten ställde samma fråga blev svaret så här.

– Vi hade kunnat öka på antalet soldater i Afghanistan, men det hade inte varit klok politik. Det faktum att vi har dragit ner på soldater i både Afghanistan och Bosnien, det ska man inte se som ett misslyckande.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista