Chatt om Ukrainakrisen

Sveriges Radios utrikesreporter, Sten Sjöström, som nyligen återvänt från Ukraina, och Rysslandsforskaren på FOI, Gudrun Persson, svarade på lyssnarnas och läsarnas frågor.

Maria Makar, Ekot: Hej och välkomna till Sveriges Radios chatt om krisen i Ukraina! Ställ dina frågor till Sveriges Radios utrikesreporter Sten Sjöström som nyligen kom hem från Ukraina från klockan 14 och FOI:s Rysslandsforskare från 14.30.

13:52, 4 March 2014

Bert Ohlsson: Hej! I Guardian skriver man att Sverige är en av EU:s mest hökartade länder just nu: “With the Americans, supported by parts of eastern Europe and Sweden, pushing for punitive measures against Moscow, EU foreign ministers divided into hawks and doves, preferring instead to pursue mediation and monitoring of the situation in Ukraine and to resist a strong sanctions package against Russia.” Stämmer detta, och varför har vi svenskar i så fall denna höga svansföring? - http://www.theguardian.com/world/2014/mar/03/ukraine-crisis-us-europe-putin-crimea

Sten Sjöström: Hej, det stämmer att Sverige varit bland de länder i EU som haft hårdast omdömen om Rysslands politik och dessförinnan om Viktor Janukovitj, när han var president. Länder som t ex Tyskland, Italien och Cypern verkar ha en mjukare linje. Utrikesminister Carl Bildt har engagerat sig mycket hårt i frågan men det verkar ju som att det finns aningen till skillnad mellan hans linje och vad statsminister Fredrik Reinfeldt anser.

13:59, 4 March 2014

Ulla-Britt: Är det inte korrekt som Putin säger att Janukovitj var en demokratiskt vald president och att han blev avsatt genom en kupp? Varför kunde inte oppositionen vänta på nästa val och rösta bort honom?

Sten Sjöström: När Janukovytj valdes till president 2010 så anses det på det hela taget ha gått rätt till. Men efter det förstärkte han på olika sätt sin makt på ett sätt som var demokratiskt tvivelaktigt. Sedan gjorde de tre månader av protester att positionerna hårdnande och det kulminerade i att mer än 80 demonstranter dödades liksom många poliser.Klart är förstås att det inte var en vanlig parlamentarisk väg som Janukovytj tvingades bort med. Men de allra flesta i Kiev menar att han lämnade sin post och sin huvudstad och då hade han i praktiken avgått och han måste ersättas. Mig förefaller det mer vara en revolution än en kupp.

14:06, 4 March 2014

Sten Sjöström: Den nya majoriteten som har tagit makten har en tung slagsida åt det borgerliga hållet. Det som finns kvar av Janukovytjs parti är lite svårare att beskriva, det har mer sina rötter i sovjetiska strukturer men det representerar främst storindustrins intressen och kan inte sägas vara vänster. Vilka som kan vinna presidentvalet den 25 maj är en helt öppen fråga; en som har anmält att han ska ställa upp är ledaren för partiet UDAR, den före detta boxningsvärldsmästaren Vitali Klytjko.

14:10, 4 March 2014

Maria Makar, Ekot: Sten Sjöström svarade här på följande fråga från Gunnar P: "Hur är sammansättningen av den politiska skaran från höger till vänster idag i Ukraina? Finns det givna favoriter inför kommande valet?"

14:13, 4 March 2014

Maria i Umeå: Hur är sammansättningen i den nya Ukrainska regeringen? Finns ministrar från nazistiskt parti? Vad anser den Ukrainska regeringen om statens relation till etniska ryssar och judar? Finns stöd i Ulrainas lag för att avsätta presidenten på det sätt som skett, eller är Janukovitj fortfarande president så som Ryssland hävdar?

Sten Sjöström: Den nya regeringen är en blandning av erfarna politiker och en rad aktivister som hade framträdande positioner i proteströrelsen på Självständighetstorget. Premärminister är Arsenij Jatsenjuk från konservativa Fäderneslandet, Julia Tymosjenkos parti. Det finns inget nazistiskt parti i regeringen men det högernationalistiska Svoboda har fyra platser, vice premiärminister, försvars-. jordbruks- och miljöminister. Europaparlamentet har tidigare varnat för Svoboda eftersom det anses främlingsfientligt.

14:14, 4 March 2014

Henrik: Hur kommer det sig att Kina förhåller sig så avvaktande till Rysslands inblandning? Kina brukar väl hävda att nationers inre angelägenheter ska skötas utan inblandning utifrån. Detta kan väl inte ens med all vilja i världen kallas internt, när Ryssland lägger sig i Ukrainas angelägenehet?

Sten Sjöström: Hej, jag är ingen expert på Kina så du borde fråga min kollega David Carlqvist i Peking... I början av konflikten uttalade i varje fall Kina klart stöd till Ryssland men efter den ryska militärinsatsen har det varit tystare, förmodligen precis för att som du säger, Kina brukar benhårt hålla på principen att inget land ska få blanda sig i andra länders angelägenheter. Vilket i och för sig Ryssland också alltid brukat hävda när det gäller andra konflikter.

14:18, 4 March 2014

Thomas: Sten Sjöström, vad är den avgörande skillnaden mellan revolution och statskupp?

Sten Sjöström: En statskupp uppfattar jag mer som ett väpnat maktövertagande utan något direkt stöd från någon bredare folkopinion vilket en revolution, idealt sätt, skulle förutsätta. Det som hänt i Ukraina har brett stöd i Kiev och västra Ukraina. Däremot inte i de östra och södra delarna av landet - och det är bland annat därför som Ukraina är i en så djup kris just nu.

14:22, 4 March 2014

Maria Makar, Ekot: David Carlqvists mejl är: david.carlqvist@sverigesradio.se

14:22, 4 March 2014

Harald: Vad är skälet till att man inte kan få information om:1. huruvida författningsändringen efter kuppen i Kiev skedde enligt reglerna2. försämrade man verkligen inte de regionala språkens ställning?

Sten Sjöström: Jag svarar om språket: Det nya parlamentet avskaffade mycket riktigt en lag som ska skydda minoritetsspråkens ställning, främst då förstås ryskan. När den lagen infördes hade den mer en symbolisk funktion eftersom ryskans position i Ukraina i praktiken är mycket stark. När den så avskaffades hade det också främst en symbolisk funktion, men det är klart att det ändå gjorde folk i östra Ukraina oroliga, liksom till exempel de ungerska och rumänska minoriteterna. Men nu verkar det som om politikerna i kiev håller på och backar på den här frågan.

14:27, 4 March 2014

Maria Makar, Ekot: Vad kul att det är så många som ställer frågor! Nu kommer även Rysslandsforskaren Gudrun Persson svara på era frågor.

14:27, 4 March 2014

N.N.: Hur har reaktionen i Baltstaterna varit på det som hänt i Ukraina? Även de har ju, efter att ha tillhört Sovjetunionen, en rätt talrik rysk befolkning som potentiellt kan tänkas vilja tillhöra Ryssland. Finns det anledning till oro även där?

Gudrun Persson: Hej!
De baltiska staterna har uttryckt stor oro och också begärn konsultationer inom ramen för Nato. Det finns ryska minoriteter i framförallt Estland och Lettland.

14:31, 4 March 2014

Jens: Varför förnekar Ryssland att soldaterna är deras? Det måste finnas överväldigande bevis att de är ryska. Bl.a trupprörelser med satelit, avlyssnad telekommunikation som väst kan offentliggöra eller att tom lokal Polis griper och förhör, visiterar efter ID-kort pass. Putin vill äta kakan och ha den kvar. Att leda i bevis att han ljuger även om det ter sig uppenbart för oss kan väl ha en poäng?

Sten Sjöström: Hej, jo visst verkar det ganska meningslöst att förneka vad som förefaller vara uppenbart, att det är ryska trupper i farten. Men än så länge vill Moskva uppenbarligen ge skenet av att det bara är lokala milisförband på Krim som agerar. Att errkänna att ens egna trupper gått in på ett annat lands territorium är förstås trots allt mycket känsligt. Men 2008 i Georgien tvekade förstås aldrig Ruyssland att säga att deras trupper var i krig.

14:31, 4 March 2014

Jörgen: hej. Är det början på slutet nu, eller kommer det att trappas upp ännu mer.

Gudrun Persson: Hej Jörgen.
Svår fråga. Just nu har tonläget varit mycket högt ett tag. Det går inte att med säkerhet att veta hur det utvecklas. Vad som är tydligt är dock att utvecklingen kommer att påverka det europeiska säkerhetssytemet på sikt.

14:33, 4 March 2014

Janne: Enligt Putin är alltså Janukovich fortfarande Ukrainas legitime president, samtidigt som Putin antyder att J inte har någon politisk framtid ( i den rollen). Hur ska man tolka detta? Finns det någon tänkbar presidentkandidat som såväl Putin som oppositionsgrupperna skulle acceptera?

Sten Sjöström: Jag tror att det viktiga är regeringens sammansättning. Förmodligen är den enda politiska kompromiss som Ryssland kan gå med på att den nuvarande regeringen avgår och ersätts med en där det ingår politiker som representerar även östra och södra Ukraina. Ryssland återkommer hela tiden till att det avtal som Janukovytj gjorde med tillsamamns med de tre oppositionsledarna under EUs överinseende ska genomföras. Men om den nuvarande regeringen skulle avgå så skulle det bli våldsamma protester från Självstänmdighetstorget.

14:35, 4 March 2014

lgsand: Krim skänktes/överfördes från Ryssland till Ukraina av Chrustjev 1954. Varför och varför just då?

Gudrun Persson: Hej.
Det skedde inom ramen för Sovjetunionen - ett papper undertecknades. Ingen hade då förutsett att Sovjetunionen skulle upplösas eller att Ukraina och Ryssland skulle bli självständiga stater. Det skedde till 300-årsminnet av trohetseden till den ryske tsaren.

14:39, 4 March 2014

Maria Makar, Ekot: Det kommer många intressanta frågor. Gudrun Persson och Sten Sjöström försöker att hinna besvara så många som möjligt.

14:40, 4 March 2014

Sten Sjöström: Hej och tack för de vänliga orden. Man måste ju trots allt konstatera att Ryssland HAR gått in med trupp, om än bara på Krimhalvön och uppenbarligen med order att så långt det går undvika våld. Men oron kommer ifrån att den fullmakt som Putin fått att använda sin militär gäller hela Ukraina, även om han idag verkade vilja tona ner krigsretoriken. Sedan borde ju oron minska med avståndet och Gotland har liksom inte samma ställning i rysk historia som Krimhalvön.

14:45, 4 March 2014

Sverre S, Linköping: Hur ska man se på Krims framtid? Förste partisekreteraren Chrusjtjov skänkte Krim till Ukraina 1954 till 300-årsminnet av att ukrainska kosacker hade erkänt den ryske tsarens överhöghet. Då var gåvan symbolisk men den blev ett problem och föremål för tvist mellan Ryssland och Ukraina när Ukraina blev självständigt 1991. Man valde ett fredligt status quo. Sedan var det konflikter kirng ön Tusla nära Krim 2010-2012, också fredligt lösta. Efter 1991 har vissa ryska politiker då och då rest till Krim för att tala om att Krim "egentligen" tillhör Ryssland. Är den ryska planen att Krim borde återgå till Ryssland när Ukraina har avsatt ryssvännen Janukovytj som representant för rysk makt i landet? Kanske skulle det till och med vara en poäng för Ukraina att inte ha ett område med en stor rysk örlogsbas om man knyter fastare kontakter med EU???

Gudrun Persson: Hej Sverre.
Här finns inga säkra svar. Putin klargjorde på presskonferensen nyss att Ryssland inte gör anspråk på Krim. De lokala makthavarna på Krim som vill ha ryskt stöd planerar en folkomröstning nu i mars. Folkomröstningen gäller ökad autonomi. Klart är emellertid att Ryssland inte dragit sig för att använda militära maktmedel för att säkra flottbasen för sin Svarta havsflotta.

14:45, 4 March 2014

Maria Makar, Ekot: Sten svarade senast på följande fråga och kommentar från Martin: "Hej! Vill inleda med att säga att du och alla andra nyhetsreportrar och korrar på SR håller världsklass! Det är ENBART pga SR P1 jag betalar min mottagarlicens! Det sagt: en fundering jag har... har all förståelse för drabbade och deras åsikt i denna konflikt oavsett "politisk hållning"/nationalitet och förstår olika ekonomiska och demokratiska aspekter på det nu uppståndna läget... men vad jag tycker känns oerhört överdrivet är denna rädsla i "väst" för att Ryssland (hypotetiskt) skulle överväga att "gå in med trupp" etc. Varför? Är inte detta scenario minst sagt överdrivet? Vi lever inte i kalla krigets dagar längre och Putin är ingen idiot. Tänker främst här på oron Ryssland ska snegla mot tex Baltikum igen och att de svenska styrkorna därför kraftigt måste ökas på Gotland... Vad är din åsikt om sådan oro? Är det inte en obefogad dito?"

14:47, 4 March 2014

David L: Hej, Som jag ser det vill ju Putin værna om sina och hans partners investeringar i Ukraina. Han styr ju praktiskt landet i mina øgon. Jag har levt i Vitryssland och vet att det finns "krafter" som styr både Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Vi talar om korruption på så høg nivå att det inte ær møjligt att missførstå. Dessa krafter ær sækerligen bundna i fler nærliggande stater. Det ær otroligt svårt før gemene man att inse detta. Om det skall ske førændring måste inte alla dessa stater bestæmma sig samtidigt då? Hur ska det annars kunna ske førændring?

Sten Sjöström: Ja, korruption är något som kännetecknar de flesta före detta sovjetsovjetstaterna och inte minst Ryssland och Ukraina. I bägge länderna finns också hel- och halvkorrupta oligarker som delvis samarbetar över natiosgränsen, delvis konkurrerar. Men oavsett vilket utrikespolitisk inriktning som Ukraina väljer så har dui nog rätt i att Ukraina, Ryssland och Vitryssland har många frågor där de måste samarbeta för att få en lösning.

14:48, 4 March 2014

Hans på Limhamn: Hur trovärdigt är Putins svar vid presskonferensen att de soldater vi sett i media inte är ryska trupper utan inhemsk milis? Kan man inte utifrån utrustning och transportbilder faktiskt avgöra vad som är sant eller falskt ?

Gudrun Persson: Hej Hans.
Flera bedömare - även ryska - anser att det är ryska specialförband som finns på Krim. Ryssland representant i FN V. Tjurkin sade igår i FN att Ryssland har rätt enligt avtalet om flottbasen med Ukraina att ha upp till 25 000 man på basen. Att de rört sig utanför basen förklarar ryska företrädare med att de har rätt att säkra basen från eventuella angrepp.

14:50, 4 March 2014

Tomas: Varför rapporteras det aldrig om att många av de som demostrerar är utkommenderade statligt och lokalt anställda som mot extra lön deltar. Samma sak 2004 som nu. Då ersattes man med 200 UAH men denna gång med 500 UAH. jag vet för jag har släktingar som själva blivit erbjudna och som rapporterat om arbetskamrater som åkt. Samt att det egentligen handlar om två stora klaner - den från Dnepropetrovsk och Donetsk som hela tiden gör upp om makten och som tyvärr även använder vanliga människor som slagträ?

Sten Sjöström: Hej, det har rapporterats många gånger om hur människor bussas till möten och demonstrationer men det kan säkert göras fler gånger. Klanernas och oligarkernas rolol är förstås också mycket viktigt, just nu verkar det lite oklart hur de ledande industrimagnaterna ställer sig.

14:52, 4 March 2014

Anders: Med bakgrund av att Ukraina är ett ungt land, som uppenbarligen är delat i en västlig del och i en östlig mer rysk del, som jag uppfattar det. Kan man tro att det finns möjlighet att landet delas? Och att detta kan ske under fredliga former.

Gudrun Persson: Hej Anders.
Det finns farhågor kring Ukrainas eventuella delning, så mycket är klart. Putin konstaterade på presskonferensen att han behåller det militära mandatet från federationsrådet och att utvecklingen i de östra delarna av Ukraina följs noga från Ryssland.

14:55, 4 March 2014

Sven: Vad menar Putin att det råder kaos på vissa ställen i Ukraina? Det pratas ofta om östra Ukraina. Själv bor jag i Donetsk och har så gjort i flera år och varken jag eller några av mina vänner har märkt något de senaste veckorna förutom kö till bankomaterna i förra veckan. Ett hundratal kilar i skinnjackor bråkade vid OGA (troligen betalda provokatörer) men det är också det enda som märkts....

Gudrun Persson: Hej Sven.
Tack för dina iakttagelser. På rysk TV har i flera dagar visats bilder på proryska demonstrationer från Donetsk, Charkiv och andra städer. Sedan är Ukrainas statsfinanser i mycket dåligt skick och landet behöver internationell hjälp. Här har Ryssland förklarat sig villigt att delta i en bred internationell överenskommelse.

15:00, 4 March 2014

Maria Makar, Ekot: Nu avslutar vi chatten! Tack till Gudrun Persson och Sten Sjöström och tack för många bra frågor!

15:06, 4 March 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".