Kungaparets kritik mot barnarbete

1:27 min

Drottning Silvia och kung Carl Gustaf är mycket kritiska mot att barns rättigheter runt om i världen inte är tillräckligt bra. I dag hölls barnrättsforumet Global Child Forum på slottet i Stockholm och drottningen kommenterar en rapport från FN-organet ILO om att 85 miljoner barn runt om i världen har jobb som är så farliga att deras hälsa och säkerhet äventyras.

– Det är skandal, kan man säga. Det är så fruktansvärt att barn är utsatta för de här farliga arbetena. Vi har sett lite när vi reser, vad det kan innebära. Därför är det så viktigt att vi tar fram barnens rättigheter, de ska ha rätt till utbildning, de ska ha rätt att vara barn, säger drottning Silvia.

Kungaparet har hållit sitt barnrättsforum Global Child Forum, för att stärka barns rättigheter, i flera år. Drottning Silvia säger att hon är besviken över resultatet från årets rapport, att förhållandena för barn inte blivit bättre.

En undersökning bland 1 032 av världens ledande företag, 26 är svenska, visar att vart tredje företag inte har en policy för barnarbete och att bara 14 procent av företagen har riktlinjer för produktsäkerhet vid försäljning till barn.

På slottet fanns i dag drygt 300 gäster varav flera företagsledare, som kungen hoppas ska hjälpa till att sprida goda exempel på hur företag kan arbeta för att förbättra barns villkor.

– Det är egentligen märkligt att man ska behöva hålla på med sådant här, man tycker att det är så självklara, de här frågorna. Men det är inte det, vi måste nå ut överallt. Dessutom måste vi få in det till styrelserummen där alla är med i de här frågorna, säger kung Carl Gustaf.