Försvarsmakten till tolkar: Sök asyl via Pakistan

2:50 min

Försvarsmakten har uppmanat de afghanska tolkarna att på egen hand ta sig till grannlandet Pakistan för att söka asyl på en svensk Ambassad.

Under morgonen rapporterade Ekot kring hur Försvarsmakten avsäger sig allt ansvar för de afghanska tolkarna när deras kontrakt löper ut för det svenska försvaret. Flera tolkar berättar nu att Försvarsmakten även har uppmanat dem att på egen hand göra den farliga resan till ett grannland Pakistan för att söka skydd genom en svensk ambassad.

I ett SMS från Försvarsmakten skriver de: "We strongly recommend you to go to a third country like Pakistan or Iran to seek asylum." Nasir Zada är en av flera tidigare tolkar som har gjort den farliga resan. Han berättar att han såg det som sin enda chans.

– Jag tog risken för att jag var i fara och är i fara. Det här är min enda möjlighet och jag måste ta vara på den.

Men enligt Migrationsverket har de asylsökande ingen chans att få asyl i Sverige på det sättet. Grundregeln är nämligen att man måste vara i Sverige för att kunna söka asyl här.

– Det finns ingen möjlighet för vem som helst att gå in på en ambassad och få asyl i Sverige, det säger Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik.

Trots att tolkarna inte har någon chans att få asyl på detta sätt har försvaret uppmanat dem att försöka. Göran Mårtensson, generallöjtnant på försvarsmakten, konstaterar att det inte ska gå till på det viset.

– Det är inte i överensstämmelse med de instruktioner vi ger. Då är det något som har blivit fel i den hanteringen.

Resan till grannlandet gick bra för Nasir Zada och hans familj. Men han fick avslag på sin asylansökan.