Rekordmånga söker asyl i EU

1:53 min

Antalet asylsökande fortsätter att öka kraftigt i EU, visar en rapport. Det framgår också att flera EU-länder låser in asylsökande.

Bara nu i helgen blev över 2.600 migranter räddade av italienska marinen. Flyktingarna var bland annat från Eritrea, och de kom i sju överlastade båtar över Medelhavet, en farlig resa som har inneburit döden för tusentals migranter de senaste åren.

2013 var ett rekordår för antalet asylsökande i Europa. 435.760 personer sökte internationellt skydd i något EU-land, 12 procent av dem i Sverige. Men i år verkar rekordet bli slaget igen. Årets första fem månader innebar en ytterligare ökning, med 19 procent, enligt dagens uppgifter från EU:s asylkontor EASO.

I rapporten pekar EASO på att flera EU-länder låser in asylsökande, vilket EU:s migrationskommissionär Cecilia Malmström är kritisk mot.

- Fortfarande är detta ett stort problem. Vi har hela tiden kontakter med medlemsländer där detta är ett bekymmer. Vi försöker hjälpa dem att hitta alternativ, framför allt i Grekland - öppna mottagningscenter där människor inte hålls inlåsta, säger Malmström.

Hon säger också att EU-kommissionen samlar in information från bland annat Grekland och Italien för att möjligen, på sikt, dra länderna inför EU-domstolen om de inte förbättrar sin hantering av asylsökande.

När det gäller den kraftiga ökningen av antalet asylsökande finns det många i Europa, både politiker och allmänhet, som tycker att det nu är nog. Men Cecilia Malmström säger att det inte är tillåtet att stoppa personer från att söka internationellt skydd.

- Demokratiska länder som säger sig försvara demokrati och yttrandefrihet kan inte, får inte, ska inte stänga gränser för människor som knackar på och begär asyl. Sedan ska det ske en prövning, alla har inte rätt att få asyl. Men den möjligheten måste finnas,  annars står inte EU upp för det som är hela grundtanken med samarbetet, säger EU-kommissionär Malmström.