Få kommer in som vill plugga till sjuksköterska

2:03 min

Behovet av sjuksköterskor är stort, men endast cirka 60 procent av de behöriga som söker till sjuksköterskeutbildningarna som inte kommer in. Det visar statistik från Universitetskanslerämbetet.

Att inte fler kommer in är ett stort problem, det tycker Gert-Inge Andersson (S) som är regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland.

– Det är ju förfärligt om det är 60 procent som känner sig kallade, men som inte kommer in på utbildningen. Det är jätteviktig att våra högskolor får möjlighet att utbilda fler sjuksköterskor. För vi har ett stort behov, säger han. 

En av de som vill bli sjuksköterska är Leila Ograbneshin, men hon har inte kommit in då hennes betyg inte räckt till.

– Jag har försökt komma in på sjuksköterskeutbildningen sedan 2010. Men jag har bara kommit på reservplats.

Under de senaste fem åren har runt 60 procent av de behöriga som sökt in till sjuksköterskeutbildningar inte kommit in, det visar siffror från Universitetskanslerämbetet över höstterminernas antagningar.

När det gäller vårterminerna, då färre startar sina utbildningar, finns inga siffror över antalet behöriga sökande som nekas. Antalet antagna i år har i och för sig ökat något, men det har även de sökande. På Socialstyrelsen tycker man dock att det nuvarande söktrycket är rimligt.

– Dagens söktryck är i huvudsak sunt. Vi vill inte ha en situation där alla som söker kommer in, utan att man har möjlighet att sålla bland sökande, det säger Magnus Göransson på Socialstyreslen.

Men Stefan Lamme (M) regionråd i Skåne håller inte helt med.

– Det är bra att inte 100 procent kommer in. Men att 60 procent sållas bort är inte bra, eftersom vi har ett stort behov.