Jägarna: Älgstammen i balans

1:29 min

På måndag börjar höstens älgjakt i norra Sverige. Under många år har jägare velat ha fler älgar, men nu har trenden vänt. En undersökning som Jägareförbundet har gjort visar att hälften av de tillfrågade jägarna tycker att antalet älgar nu är i balans, trots att älgarna på många håll inte blivit fler.

– Jag tycker nog älgstammen i vårt område är rätt bra. Det finns områden som är lite varierande, det kan vara lite för mycket älg, eller lokalt lite älg också, säger Kristina Gustafsson, jägare och jaktledare i Älvsbyn i Norrbotten.

Svenska jägareförbundet har frågat drygt 6 000 jägare hur de ser på älgstammen. Där märks en tydlig attitydförändring över tid. Tidigare har det ofta varit så att skogsägare till ha färre älgar, eftersom de kan orsaka skador, och jägare vill ha fler bland annat för helt enkelt kunna skjuta fler.

Men även om det är stora regionala skillnader, visar en undersökningen att hälften av de tillfrågade anser att älgstammen är i balans. När samma fråga ställdes för fem år sedan, var det en tredjedel som tyckte det.

– Det har skett en förflyttning. Från de som tyckte att det var för få älgar till att man tycker det är lagom, säger Fredrik Widemo, forskningsansvarig på Jägareförbundet.

Varför det?

– Det kan finnas jättemånga faktorer. Det vi kan se är att där älgstammen har ökat, där har man också ändrat sin attityd.

Också när det gäller skogsägare märks en liten skillnad. Ronny Löfstrand är jakt- och klövviltschef på Sveaskog. Också han menar att antalet älgar just nu är i mer balans än tidigare, även om det kan ändras snabbt.

– Vi kan inte ge ett generellt svar över hela landet. Men om vi tittar på ett flertal olika områden så börjar vi närma oss att just i år ha en ganska bra balans. Vi tror då inte att det kan vara långsiktigt ännu.