Luftrum över vulkan åter öppet

Luftrummet över den isländska vulkanen Bárdarbunga har öppnats igen. Det stängdes tillfälligt under fredagsmorgonen till följd av ett utbrott under natten.

Det var oro över att aska i luften skulle kunna skada flygplanens motorer som ledde till det tillfälliga flygstoppet över vulkanen. På eftermiddagen beslöt dock Islands meteorologiska institut att öppna luftrummet igen eftersom ingen vulkanaska upptäckts efter utbrottet.

Anledningen till att det inte blev något askmoln den här gången, berättar Reynir Bödvarsson, seismolog vid Uppsala universitet, är att lavautbrottet inte längre sker under glaciären, utan har flyttat sig norrut.

– Bara när utbrottet går genom isen är det risk för askmoln. I mötet mellan lavan och smältvatten, beroende på materialets kemiska sammansättning, kan det då bli explosivt.

Vad händer nu?

– Det var ett lugnt och sansat utbrott. Men nu har det somnat in.

Bödvarsson noterar att situationen nu påminner om den runt Kraflavulkanen på norra delen av ön på 1980-talet, då små utbrott och perioder av lugn avlöste varandra under flera år.

– Det finns en möjlighet att, inom veckor eller månader, även större händelser äger rum. Men det är mindre sannolikt än att det förblir som nu.