Mer pengar till Arbetsförmedlingen

1:20 min

Regeringen tillför mer pengar till Arbetsförmedlingen för att myndigheten ska bli bättre på arbetsgivarkontakter.

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag, som bland annat går till personalkostnader, höjs med 200 miljoner kronor 2015 och ytterligare 100 miljoner 2016.

I år är anslaget på drygt 6,4 miljarder kronor.

Regeringen lägger också mer pengar på så kallade tidiga insatser för personer som riskerar att bli långtidsarbetslösa.