IMF vill minska hushållens lån

1:25 min

De svenska hushållen lånar oroväckande mycket. Den slutsatsen drar Internationella Valutafonden IMF i sin nya rapport om svensk ekonomi.

IMF varnar för att stigande skulder och stigande bostadspriser innebär risker för svensk ekonomi och de svenska bankernas stabilitet. IMF har flera rekommendationer, rapporterar Sveriges Radios korrespondent i Washington.

Svenska hushåll lånar motsvarande 190 procent av sin disponibla inkomst, konstaterar IMF och tror att låneandelen kommer att fortsätta öka.

Ett par förklaringar är att bostadspriserna stiger och att det är billigt att låna.

IMF anser att det är angeläget för Sverige att få ner skulderna, både för att hålla ekonomin stabil och för att minska riskerna för det svenska banksystemet.

Några av IMF:s förslag är att minska efterfrågan på lån genom att gradvis minska avdragsrätten för räntor, att lagfästa i vilken takt lån ska betalas tillbaka, sätta lägre tak för hur mycket av en säkerhet som kan belånas eller att knyta lånens storlek till hushållsinkomsten.

Ett sätt att minska trycket, konstaterar IMF, är att öka bostadsbyggandet. Fonden föreslår ett ökat inslag av marknadshyror och att nybyggda fastigheter ska undantas under längre tid från olika regleringar.

Valutafonden tycker också att Sverige ska överväga att lägga om skatten på fastigheter. Vinstskatten vid försäljning gör att folk sitter kvar i sina bostäder och fastighetsskatten i Sverige är låg jämfört med i andra länder - 0,75 procent i Sverige jämfört med upp till 4 procent i USA eller upp till 3 procent i Danmark skriver IMF.