Självkörande bilar på vägarna - bara några år borta

1:16 min

Framöver kan det bli möjligt för personer som i dag tvingas sluta köra bil på grund av olika sjukdomar att få fortsätta köra trots sjukdom. Ny teknik som gör det möjligt för bilen att själv agera innebär att synen på vilka som ska få köra bil måste ändras, menar Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

– Ja, det innebär att fler människor kan få fortsätta köra bil i förlängningen. Jag tror det kommer att ta några år, men utvecklingen går väldigt fort, säger Widlert.

Teknikutvecklingen inom bilbranschen går fort och allt fler moment under körning kan skötas av bilens egen teknik. Redan i dag finns det exempelvis farthållare som känner av avståndet till bilen framför.

På sikt tros tekniken leda till att allt mer sköts av bilen själv. Detta skulle kunna innebära att personer som i dag på grund av olika sjukdomar får körkorten indragna kan få fortsätta köra bil.

 – Jag tror att vi på Transportstyrelsen behöver börja titta på reglerna redan nu. Vi behöver driva frågorna internationellt eftersom många av reglerna kommer till internationellt, säger Staffan Wiglert.

Förutom att underlätta för personer med olika sjukdomar tror Widlert att framtidens bilar som väntas gasa, styra och bromsa själva, kommer leda till betydligt färre olyckor.

– Tekniken är aldrig berusad, tekniken är inte omdömeslös eller kör för fort. Mycket av det som orsakar att människor dödas eller skadas i trafiken kan tekniken hjälpa till att ta hand om, säger Staffan Wiglert.