Allt fler får svensk pension utomlands

0:56 min

Allt fler personer som arbetat i Sverige väljer att plocka ut sin pension i något annat land. I år betalas omkring 366 miljoner kronor i månaden i allmän pension till personer som är bosatta utomlands, enligt Pensionsmyndigheten. Finland är det land som ligger i topp.

Nästan 50 000 personer bosatta i vårt östra grannland får svensk allmän pension, en ökning med drygt 1 800 stycken jämfört med i fjol.

Ökningen beror på att många av de finländare som kom för att arbeta i Sverige på 60-talet nu går i pension.

Näst flest personer med svensk pension har Tyskland med drygt 17 000 personer och sedan följer Norge och Danmark.

Sammanlagt får nästan 140 000 personer i utlandet svensk allmän pension, en ökning med 2,5 procent jämfört med i fjol.

Utbetalningarna har ökat med mer än 50 procent under de senaste tio åren och uppgår i dag till 366 miljoner kronor per månad.