S svänger om uppskovsskatten

1:21 min

Socialdemokraterna vill inte längre ta bort den så kallade uppskovsskatten. Det är den skatt som utgår på en del av reavinsten för den som sålt en villa eller bostadsrätt.

I förra valet drev socialdemokraterna att skatten skulle bort, men inte i år, säger Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson.

– På den tiden såg ju statsfinanserna något bättre ut. Men nu har den borgerliga regeringen lånat till stora skattesänkningar flera år i rad och vi har stora hål i budgeten. Då kan vi tyvärr inte gå fram med ett sådant förslag.

Den som säljer en bostadsrätt eller villa får idag göra uppskov med skatten på en del av reavinsten, av skattemyndigheten kallad kapitalvinst. Uppskovssumman är maximalt en miljon fyrahundafemtiotusen kronor.

På det beloppet ska man sedan betala 0,5 procent i skatt. För den som utnyttjar det maximala uppskovsbeloppet innebär det en årlig avgift på drygt 7 000 kronor.

Det var alliansregeringen som införde uppskovsskatten och andra förändringar för att få pengar till att slopa fastighetsskatten, Socialdemokraterna var emot. Men även om socialdemokraterna skulle vinna valet finns inte pengar att ta bort den, tycker Magdalena Andersson.

– Jag tycker den här frågan är intressant. Men man måste prioritera, särskilt i ett läge då vi haft en borgerlig regering som lånat till stora skattesänkningar och vi har problem i statsfinanserna och vi ser akuta problem att satsa mer pengar i skolan.

2010 ville Socialdemokraterna också återinföra fastighetsskatten. I samband med det ville man då ta bort även uppskovsskatten. Men i år vill inte partiet göra några ändringar av den rådande kommunala fastighetsavgiften.

– Det föreslår vi inte idag. Vi har inga krav på att återinföra fastighetskatten i år.