Fokus på fler jobb och bättre skola i Socialdemokraternas valmanifest

1:20 min

Fler jobb och bättre skola är huvudingredienserna i Socialdemokraternas valmanifest som presenterades under tisdagsförmiddagen på en presskonferens i Stockholm. Socialdemokraterna utlovar reformer för betydligt mer än vad alliansen gör: 40 miljarder kronor. En stor del går till jobben.

– Jobben ger varenda människa möjlighet att utveckla just sin frihet. Den ska vi ge alla människor. Men det är också så att jobben är förutsättningen för att vi ska ha råd med den välfärd som vi vill ha, säger partiledare Stefan Löfven.

– Det är därför jag har tjatat om jobben sedan den första dag som jag blev vald till partiordförande. Jobben är fokuset. Det är vår möjlighet att se till att bygga det samhälle som jag tror att alla vill ha.

I stort sett allt är känt sedan tidigare i valmanifestet som Socialdemokraterna valde att presentera på Stadsmissionens gymnasieskola, en friskola som drivs utan vinst, ett sammanhang som passar som hand i handske i Socialdemokraternas löften inför nästa mandatperiod.

Socialdemokraterna utlovar ju en stor del av budgetutrymmet för satsningar på skola och utbildning och för att minska arbetslösheten - inte minst med 90-dagarsgarantin för ungdomar.

Partiet ger också besked om vilka nivåer som ska gälla för a-kassan. Taket i a-kassan höjs så att den som tjänar 25 000 kronor i månaden får 80 procent av sin lön under hela ersättningsperioden.

Ett annat viktigt område var också satsningar på välfärden, där man bland annat utlovar 100 kronor mer per barn i barn- och studiebidrag och 50 kronor mer i underhållsstöd.

– Sammantaget ger det här en skillnad för barnfamiljer, särskilt för dem med lägst inkomster. Därför är det här en viktig insats för att öka jämlikheten i det svenska samhället. Därmed ökas friheten i det svenska samhället, säger Carin Jämtin, partisekretarerare.