70 tjänster bort på Expressen

Expressen bantar personalstyrkan. Personalen informerades på ett möte i dag.

Tidningen Expressen skär ned på arbetsstyrkan. Under ett stormöte på tisdagen informerades personalen av Expressens nya vd, Gunilla Herlitz, om att 70 tjänster försvinner, varav 50 på redaktionen, skriver Resumé.

Totalt har Expressen drygt 500 anställda.