Avgiftstak på premiepensionen införs 2015

1:52 min

Från och med årsskiftet blir det stopp för höga avgifter som äter upp delar av premiepensionen. Det är Pensionsmyndigheten som har beslutat att sätta tak för fondbolagens avgifter.

Premiepensionen ingår i den allmänna statliga pensionen som alla får. När det gäller just premiepensionen får man själv välja hur pengarna ska placeras.

Det finns omkring 850 fonder att välja på, och mer än en av tre av de fonderna har orimligt höga avgifter enligt Pensionsmyndigheten. Detta är ett växande problem, menar Mats Öberg.

– Det problem som vi vill komma åt nu har uppkommit och tilltagit under de senaste åren, vi ser ett ökande antal fonder med mycket höga avgifter. Vi ser att vi behöver göra någonting för att spararnas pensioner inte ska urholkas alltför mycket, säger han.

Sammanlagt finns det 6,7 miljoner sparare i premiepensionssystemet. Det finns 800 000 sparare som har fonder med de höga avgifter som Pensionsmyndigheten nu ska sätta stopp för.

Från och med kommande årsskifte får de spararna sänkta avgifter på sitt premiepensionssparande och många av dem kan se fram emot tusenlappar i högre pension när den högsta avgiften får vara 2 procent av värdet på fondandelarna i premiepensionen.

– Fonder som tar ut en högre avgift än två procent betalar 100 procent rabatt på den överskjutande delen, säger Mats Öberg.

Nu sätter ni egentligen ett tak på två procent?

– Ja, det kan man säga.

Får man egentligen mer för att man betalar en högre avgift?

– Nej, det finns inte alls något tydligt samband mellan avgift och prestation. Det finns bland de bästa fonderna både billiga fonder och dyra fonder och likadant i den andra skalan bland lågpresterande, dåliga, fonder finns det också både dyra och billiga fonder, säger Mats Öberg på Pensionsmyndigheten.