Kritiserade politikerpensioner används fortfarande

2:24 min

En majoritet av Sveriges kommuner har nu beslutat att skrota de hårt kritiserade politikerpensionerna. Men ungefär en tredjedel fattar inget beslut nu före valet, som organisationen Sveriges kommuner och Landsting ville.

Kommunerna kan ta beslut senare under hösten, innan de nyvalda politikerna tillträder vid årsskiftet. Det betyder att en del politiker kan bli valda utan att veta pensionsvillkoren.

I Kumla har man ännu inte beslutat om politikerpensionerna och det gillar inte Annelie Karlsson och Edib Dibo.

– Det är ren slöhet, det borde vara klart, tycker Annelie Karlsson.

– Jag tycker att det är fel, de komer tappa många väljare. Det kommer påverka hur jag röstar, säger Edib Dibo.

Var tredje av de över 260 kommuner som svarat på vår enkät har ännu inte antagit SKLs nya modell med omställningsstöd för ledande politiker som avgår.

Det trots att SKL presenterade den nya modellen redan i oktober förra året med ambitionen att den skulle kunna antas och presenteras för väljare och kandiderande politiker i god tid före valet.

Socialdemokraten Katarina Hansson är kommunstyrelsens ordförande i Kumla, en av de kommuner som ännu inte antagit den nya modellen.

– Vi gör andra prioriteringar med den tid och tjänstemannakår vi har. Vi har haft många saker på vårat bord och därav har vi valt att lägga det här åt sidan just nu.

Hösten 2011 granskade Sveriges Radio för första gången de generösa pensionerna där kommunpolitiker redan vid 50 kan avgå med full pension fram till 65-årsdagen.

Över 450 lokala politiker plockade då tillsammans ut över 70 miljoner kronor om året utan att behöva söka nytt jobb.

Efter ytterligare flera av våra granskningar så har nu två tredjedelar av kommunerna i vår enkät svarat att de senast valdagen antar de nya reglerna där tillträdande politiker istället kan få ett treårigt omställningsstöd om de avgår, med krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande från dag 1.

En del kommuner som inte hunnit säger att de ska anta de nya reglerna under hösten, vilket betyder att väljare och tillträdande politiker inte får besked före valet.

Frågan är också om en sittande majoritet verkligen kan uttala sig om vad en ny majoritet kommer att göra efter valet.

Socialdemokraten Monica Lindell Rylén är fullmäktigestyrelsens ordförande i Strängnäs.

– Jag kan ju inte säga vad den kommande majoriteten kommer att ta beslut, jag kan ju bara säga att det är de här riktlinjerna som vi hoppas ska gälla nu. Jag har svårt att se att man skulle ha någon annan uppfattning i den nya fullmäktige.

Men SKL tycker ändå att det är bättre att kommunerna antar de nya reglerna i höst än skjuter fram det längre, moderaten Ingela Gardner Sundström är ordförande i SKLs förhandlingsdelegation.

– Då kommer ju ytterligare ett antal politiker in i den gamla modellen som bygger på pensionering istället för omställning till arbete och det tycker jag vore mycket sämre.