Ukrainakrisen: Obama väntas lova militärt stöd till Baltikum

2:01 min

USA:s president Barack Obama ska träffa de baltiska staternas presidenter i dag. Obama är på väg till ett Natomöte med två akuta politiska kriser att hantera, dels hur terrororganisationen Isis ska stoppas, dels hur militäralliansen Nato ska svara på Rysslands agerande i Ukraina.

De amerikanske presidentens besök i Estlands huvudstad Tallinn har ett uttalat syfte, att försäkra balterna om USA:s och Natos militära stöd.

USA:s stöd för de baltiska staterna, som är medlemmar av Nato, är orubbligt enligt Vita Huset.

Presidentens besök i Estland är menat att understryka Natos kollektiva skydd.

Balternas oro över den ryska aggressionen mot Ukraina har fått balterna att be om mer närvaro från militäralliansen, och de har de också fått i form av flygövervakning och fartyg.

Nato planerar att förstärka närvaron ytterligare genom en så kallad snabbinsatsstyrka på runt 4 000 soldater, som uthålligt ska kunna rycka ut med kort varsel.

Enligt förhandsrapporterna ska de inte ha fasta baser utan kunna växla mellan medlemsländerna.

Permanent stationerade Natotrupper, som bland andra Estland önskar, anses bryta mot ett avtal som slutits tidigare med Ryssland.

Ukraina är inte är Natomedlem och det finns inga förslag om att Nato skulle strida på deras sida, eller beväpna Ukrainas arme, däremot diskuterar Nato att förse dem med mer försvarsrelaterat stöd.

I USA möter president Obama ett växande tryck, både från egna partivänner och motståndare, att USA ska göra mer för Ukraina, till exempel skicka vapen.

Trycket ökar också mot Obama, USA och Nato att bomba terrororganisationen Isis även i Syrien, inte enbart i Irak.

Gårdagens skräckfilm som Isis sägs ha gjort, och där journalisten Steven Sotloff ser ut att avrättas, gav nytt bränsle åt kritik av presidentens utrikespolitik och frågor om Obamas, USA:s och Natos strategi för att bekämpa terrorn.