Sverige kan hjälpa Liberia i kampen mot ebola

1:31 min

Sverige har fått en förfrågan från världshälsoorganisationen, WHO, om hjälp i arbetet mot ebolasmittan i Liberia.

– WHO har ställt en fråga om MSB kan bidra med en boendelösning för framförallt internationell medicinsk personal, säger Emilio König, som är verksamhetschef vid MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Emilio König säger att frågan om att bistå Liberia med bostäder åt internationell medicinsk personal har ställts till MSB, men tanken är att liknande myndigheter i en rad länder som ingår i samma internationella partnerorganisation som MSB ska hjälpa till med arbetet.

Det är Dagens Nyheter som skriver om det här i dag. Att frågan har ställts till just MSB beror sannolikt till stor del på att det är den svenske läkaren Johan von Schreeb som koordinerar WHO:s hjälpinsatser i de eboladrabbade länderna, enligt Emilio König.

Bostäderna kan inrymmas i befintliga byggnader, eller så kan det byggas nya. Det viktiga är att smittan hålls under kontroll.

– Det som behövs är att man kan få till en säker miljö utan smittkällor, det vill säga att man kontrollerar dem som går in och ut, säger Emilio König.

Om och när beslutet är fattat behöver det bara dröja några veckor innan bostäderna är på plats. Men något beslut finns inte ännu och till att börja med reser en grupp svenska experter till Liberia om några dagar för att undersöka behovet och förutsättningarna på plats.

Sedan måste finansieringen bli klar och MSB måste få ett klartecken från sina internationella partnerorganisationer.

– Det är många bitar som inte är på plats, säger Emilio König på MSB.