KTH tvingas utreda planerat licensavtal med Kina

7:32 min

Peter Gudmundson, rektor för Kungliga tekniska högskolan, KTH, tillbakavisar att skolan agerat i strid mot vapenembargot mot Kina, genom att sprida datorprogrammet Edge som gör det lättare utveckla stridsflygplan och missiler.

– Den aktuella programvaran som vi arbetar med har godkänts av försvarsmakten, det är alltså inte frågan om hela programvaran, utan en del av den som inte har några speciella militära applikationer.

Han säger dessutom att avtalet ännu inte är underskrivet och inget har lämnats över till Kina.

- Det är frågan om grundläggande forskning, som kan användas på olika sätt i ett senare skede. Men den här typen finns att köpa som kommersiella program som gör samma beräkningar. Programmen finns också att tillgå på nätet, säger Peter Gudmundson.

Edge  är ett avancerat datorprogram som används för att beräkna aerodynamik.

Sådana exportprodukter måste få klartecken av Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Vapenexport till Kina är dessutom förbjuden i EU sedan massakern på Himmelska fridens torg 1989.

Enligt "Uppdrag Granskning" har KTH inte sökt tillstånd för att dela programvaran med Kina, och ISP reagerar när det får veta att Edge kan appliceras på bombfällning och missiler, samt att kärnvapenstaten Kina är en möjlig mottagare:

– Det här är en funktionalitet, konstaterar vi, som kan användas i massförstörelseprogram, kopplat till vapenembargon och militär slutanvändning, säger ISP:s tillförordnade gd Jan-Erik Lövgren till UG.

I "Uppdrag Granskning" framgår att ISP, som FOI hävdar, godkänt export av Edge. Men det har skett innan FOI nämnt att programmet kan beräkna exempelvis bombfällning och innan UG uppmärksammat ISP på att Kina är en tänkt motpart för FOI.

– De borde ha insett att de skulle ha gett mer information, säger ISP-chefen Jan-Erik Lövgren i programmet.

Enligt ”Uppdrag Granskning” ska Kungliga tekniska högskolan, KTH, ha använts som mellanhand för att kringgå den svenska linjen att inte samarbeta i försvarsfrågor med Kina.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, ska under flera år i hemlighet ha förhandlat om ett samarbete med Kina.

Kontakterna har odlats trots att Sverige har en tydlig hållning att inte samarbeta med Kina när det gäller försvarsmateriel eller försvarsrelaterad forskning.

Programmet är finansierat av försvarsmakten men framtaget av FOI. Syftet är att underlätta den svenska försvarsindustrins utveckling av stridsflygplan, missiler och robotar.

KTH:s rektor Peter Gudmundson säger att högskolan på intet sätt agerat som någon form av mellanhand eller bulvan. Det handlar, enligt honom, om ett samarbete som inte är särskilt ovanligt i forskningsvärlden.

– Vi tar ställning själva utifrån vad vi anser vara en möjlighet till samarbete. Sådana är samarbeten har vi över hela världen, säger han.

Men även om KTH, enligt vad rektorn Peter Gudmundson påstår, ska ha fått tillstånd att använda den speciella programvaran, så kommer han återigen att granska att allt hanterats på ett korrekt sätt.

– Det finns som sagt ännu inget påskrivet avtal och ingen programvara har ännu licensierats, men vi ska utreda noga om det är något nytt som framkommit nu. Om något har brustit i rutinerna, det ska vi noga kontrollera, säger Peter Gudmundson till Ekots P1 Morgon.