KD vill stoppa FOI:s avtal med Kina

2:24 min

Under förmiddagen har SVT:s Uppdrag Granskning publicerat nya dokument som visar att FOI redan 2009 var involverat i förhandlingar med Kina trots att landet stod under ett internationellt vapenembargo. Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson Désirée Pethrus vill nu att avtalet stoppas i väntan på en utredning.

Läs det hemliga dokumentet

– Det här måste ju stoppas. Det finns ju inget avtal vad jag har förstått, och det är väl bra då att det inte finns någon överenskommelse påskriven, och innan allt är klarlagt så bör det naturligtvis inte bli någon överenskommelse heller.

Efter regimens massaker på Himmelska fridens torg 1989 råder ett vapenembargo mot Kina. Sveriges officiella hållning är att inte tillåta samarbeta med diktaturen gällande försvarsmateriel eller försvarsrelaterad forskning.

Men trots det har alltså FOI, den svenska försvarsforskningsmyndigheten, under flera år varit direkt involverad i förhandlingar med Kina om ett kontroversiellt militärt samarbete. Det handlar om programvaran Edge, som bland annat kan användas i Kinas program för massförstörelsevapen.

Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson, säger till ekot att han är bestört över att "FOI inte haft den magkänslan att tydligt och klart säga nej omedelbart"

Uppdrag Granskning avslöjar i dag också att FOI, precis som i den så kallade Saudiaffären, agerat genom en bulvan för att dölja sin inblandning. Delar av Edgeprojektet flyttades över från FOI till Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

I programmet citerats flera interna dokument som visar att syftet var att KTH skulle agera front i det planerade samarbete med Kina..

Ekot har utan resultat sökt FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind för en intervju. I Uppdrag Granskning medger han att han kände till planerna att flytta delar av Edgeprojektet till KTH.

– Jag kände till att KTH kanske skulle gå vidare och teckna ett avtal med en kinesisk motpart, ja.

Miljöpartiet har nu på förmiddagen meddelat att de ska KU-anmäla försvarsminister Karin Enström och utbildningsminister Jan Björklund.

– Sverige ska inte bidra till massförstörelsevapen eller till en ökad användning av vapen i diktaturer i världen. Det här har vi sett en ökning av under alliansregeringens tid, säger språkröret Åsa Romson till Ekot.