Regeringen: 300 miljoner till försvaret

1:55 min

Regeringen föreslår nu att försvarsbudgeten höjs med 300 miljoner kronor från och med nästa år. Orsaken är Rysslands agerande och den ökade osäkerheten kring Sverige.

– Det är stort fokus på att öka närvaron i Östersjön och det handlar om att kunna förlänga och utöka övningar. Då är det just pengar för flygtimmar för våra stridsflyg och helikoptrar, det handlar om att få ut våra fartyg i Östersjön och vara på plats. Ja det här ska användas till ökad verksamhet, säger Karin Enström, försvarsminister.

Regeringspartierna föreslog redan i våras att budgeten för inköp av vapen, utrustning, övervakning av Sveriges gränser och övningar skulle höjas med 1,1 miljarder kronor till 2018, pengar som delvis skulle tas från andra delar av försvarsbudgeten.

Nu vill regeringen höja budgeten för övningar och incidentberedskap med ytterligare 300 miljoner och det handlar inte om överföring från andra delar av försvarsbudgeten utan en ren budgetförstärkning. Men det är ännu oklart varifrån pengarna ska tas.

Jämfört med hela försvarsbudgen motsvarar de 300 miljonerna mindre än en procent så frågan är hur stor skillnad den gör.

– Det här är pengar som går direkt in på förbandsanslaget och får direkt verkan på flygtimmar och gångtid på fartyg, säger Karin Enström.

Socialdemokraterna är positiva till dagens förslag. Försvaret behöver mer pengar. Men det är inte tillräckligt då personalkostnaderna är höga och  mer utrustning måste köpas in, menar Socialdemokraternas försvarstalesperson Peter Hultqvist.

– Det går år rätt håll. Vi har länge pekat på behovet av att öka försvarsanslaget, säger Peter Hultqvist.

Miljöpartiet har hittills velat spara i försvarsbudgeten och partiets försvarspolitiska talesperson Peter Rådberg vill inte kommentera dagens förslag. Men han säger att vid ett eventuellt regeringsskifte så blir försvarsbudgeten en fråga för förhandlingar med socialdemokratin.