Riksbanken: Reporäntan oförändrad på 0,25 procent

Riksbanken har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. På så sätt hoppas man bidra till att den låga inflationen stiger till 2 procent.

Först mot slutet av 2015 spår Riksbanken att det kan bli aktuellt att börja höja räntan. Enligt Riksbanken förväntar man sig att tillväxten i omvärden stegvis ska stiga under de närmaste åren. Konjunktursignalerna från USA och Storbritannien är fortsatt starka.

Även i Storbritannien ligger styrräntan still, där på 0,5 procent. Det beskedet kom vid 13-tiden.

Den svenska riksbanksledningen har också justerat BNP-prognosen för 2014 och 2015. Nu spås BNP öka med 1,7 procent i år, mot tidigare 2,2 procent. Nästa år bedöms BNP öka med 3,0 procent mot tidigare 3,3 procent.

Riksbanken poängterar att det låga ränteläget fortsatt medför risker för hushållens höga skuldsättning.

"För att minska dessa risker krävs ytterligare åtgärder riktade direkt mot hushållens efterfrågan på krediter. Därutöver krävs reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad. Ansvaret för detta vilar på regeringen och andra myndigheter", skriver banken i ett pressmeddelande.

– Det är marginella förändringar som Riksbanken gör, man ändrar räntebanan allra längt bort och sänker den med tio punkter. Anmärkningsvärt, eller viktigt att notera, är att Riksbanken skriver att ansvaret för hushållens skuldsättning vilar på regeringen och andra myndigheter. Det är helt uppenbart att man nu helt släpper hushållens skuldsättning och inte tänker agera på det, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Marknadsreaktionerna blev tämligen små. Kronan tappade något, ett öre, mot både euron och dollarn. Räntorna rörde sig marginellt.

För en gångs skull var samtliga sex ledamöter i Riksbanksdirektionen eniga om både räntebeslutet och ränteprognosen. Vid förra tillfället, i juli, körde majoriteten över riksbanskchefen Stefan Ingves. Och under de senaste fem åren har direktionen bara varit enig vid tre beslutstillfällen.

Ur ett historiskt perspektiv är det en ovanligt låg reporänta i ett skede då konjunkturen är relativt god och KPIF-inflationen är nära 2 procent, detta rapporterar Riksbanken.