Europeiska centralbanken sänker räntan

2:55 min

Europeiska centralbanken (ECB) sänkte i dag sin styrränta med 0,10 procentenheter till 0,05 procent. Beslutet var överraskande och ledde bland annat omedelbart till att eurokursen föll.

Ytterligare räntesänkningar från ECB:s sida är nu inte aktuella, enligt Mario Draghi, chef för ECB.

– Nu är vi på en så låg nivå att tekniska justeringar inte längre är möjliga, säger han.

Han tillstår samtidigt att beslutet togs av en oenig direktion, men att det hade stöd av en stor majoritet i ECB-direktionen.

– Detta är ett ganska komplicerat paket av åtgärder, säger Draghi om stödprogrammen.

Han tillägger att syftet med ECB-köp av stora mängder av exempelvis bostadsobligationer är att sätta fart på kreditgivningen i eurozonen.

Så kallade kvantitativa lättnader, ett bredare stödköpsprogram, diskuterades också i direktionen, enligt Draghi.

– En del direktionsmedlemmar ville göra mer och andra ville göra mindre. Vårt program utgör en medelväg, säger han.

Räntesänkningen var oväntad bland analytiker, säger Johan Javeus, chefsanalytiker på SEB.

– Det var väntat att ECB skulle göra någonting, men de flesta hade inte väntat sig att göra något med räntan. De flesta trodde att man i stället skulle lansera något slags kvantitativt stimulansprogram, det vill säga börja köpa obligationer av olika slag, säger Johan Javeus.

Staffan Sonning, Ekots ekonomikorrespondent, säger att Europa nu försöker vända en nedåtgående ekonomiska spiral.

– Man är rädd för att eurozonen ska hamna i en japansk situation. Det som överraskade mest är att man sätter igång med att trycka nya pengar för att köpa värdepapper, säger Staffan Sonning.

Vissa bedömare menar att en sådan åtgärd kan vara riskabel, men det finns färska exempel på motsatsen.

– Att trycka nya pengar, det är något Storbrittanien och USA gjort i några år nu och det har varit hyggligt framgångsrikt för båda, säger Staffan Sonning och fortsätter:

– Det är det ECB också hoppas ska bli fallet för eurozonen även om det bara rör sig om en förhållandevis liten penningtryckning som man drar igång nu.

Staffan Sonning tror att Europeiska centralbankens åtgärd kommer att blåsa liv i de diskussioner som förs om eurozonens framtid.

- Det finns redan en diskussion om hur eurozonen kommer att kunna överleva i sin nuvarande form, en diskussion som inte lär minska efter den här åtgärden, säger han.

Euron föll kraftigt i värde som en konsekvens av det oväntade räntebeslutet. Även europeiska marknadsräntor föll rejält.

Mot dollarn föll euron till den lägsta nivån på ett år. Mot kronan tappar euron 3 öre och kostar nu 9:17.

ECB kommer att inleda två program för stödköp av obligationer i oktober, för att köpa tillgångar på marknaden och därmed stimulera ekonomin, enligt ECB-chefen Mario Draghi.

– Det kommer att få en betydande påverkan på vår balansräkning, säger Draghi.

Även de svenska marknadsräntorna sjunker. Den tvååriga statsobligationen faller med 0,03 procentenheter till rekordlåga 0,17 procent.

Tidigare under dagen lämnade Storbritanniens centralbank, Bank of England, som väntat styrräntan oförändrad på 0,5 procent. Samtidigt meddelar banken att stödköpsprogrammet av obligationer ligger fast på 375 miljarder pund. Den svenska riksbanken beslöt också att låta räntan ligga kvar.