"Svenska exportmarknaden kommer att vända"

1:54 min

Riksbanken lät reporäntan vara oförändrad, Ekots Johan Prane kommenterar beslutet.

Det verkar vara ett svårbedömt läge även om det bara finns små justeringar för Riksbanken att göra?

– Ja det är överområdet, där går det trögt och idag ska Europeiska centralbanken komma med sitt räntebesked och där väntas det att det ska komma signaler om ytterligare stimulans och att man kanske ska göra jättelika stödköp av obligationer för att försöka få fart på återhämtningen efter finanskrisen, säger Johan Prane på Ekot.

 Hur går det för Sverige då?

– Riksbanken gör precis som många andra prognosmakare har gjort under den senaste veckan. Man skriver ner utsikterna lite grann för hur mycket BNP kommer att växa i år i Sverige, men från och med nästa år och året därpå så är Riksbanken liksom de flesta andra prognosmakare ganska positiva, man tror att det så småningom kommer att vända i den viktiga svenska exportmarknaden i euroområdet men sen har vi också USA där det går riktigt bra just nu, säger Johan Prane på Ekot.