FOI lämnade felaktiga uppgifter

2:08 min

Ekot har granskat FOI:s generaldirektör Jan Olof Linds påståenden om den så kallade Kinaaffären och kan visa att han lämnat felaktiga uppgifter.

Det var i går som Uppdrag granskning avslöjade att försvarsforskningsmyndigheten FOI tillsammans med Kungliga tekniska högskolan förhandlat med Kina om samarbete kring en programvara. Programvaran kunde enligt reportaget användas i tillverkning av kärnvapenmissiler.

FOI:s generaldirektör Jan Olof Lind har tillbakavisat detta. Programvaran var inte krigsmateriel sa han exempelvis i Tv4 i går.

– Det är en helt öppen hantering av det här ärendet, det finns inga hemligheter, det är inte krigsmaterial, säger Jan Olof Lind.

Men det stämmer inte. Exportkontrollmyndigheten ISP slår fast att programvaran innehåller en modul som kan användas i tillverkningen av massförstörelsevapen. Jan Erik Lövgren är ställföreträdande generaldirektör på ISP.

– Det här är en funktionalitet konstaterar vi som kan användas i massförstörelseprogram, säger Jan Erik Lövgren.

Förhandlingschefen på KTH bekräftar att den militära modulen fanns med i det avtalsförslag som skickats till kineserna.

Med andra ord stämmer inte det Jan Olof Lind säger. Den programvara Sverige erbjudit Kina kan användas militärt och är alltså krigsmateriel. Jan Olof Lind hävdar också att allt arbete skett helt öppet.

Men känsliga handlingar som Uppdrag granskning kommit över fanns inte diarieförda på FOI. Sven Bergman är reporter på Uppdrag granskning.  

– Det finns ett stort antal handlingar som inte har diarieförts som just handlar om det här bulvanupplägget mellan FOI och KTH. Handlingar som har hemlighållits, det är hemligt, säger Sven Bergman.

Även från vapentillverkaren Saab kommer kritik mot FOI-ledningens agerande.  FOI har bland annat gjort gällande att Saab godkänt upplägget med Kina. Men det stämmer inte, säger presschefen Sebastian Carlsson.

– Det är oerhört att att de från en myndighet inte tar sitt fulla ansvar som de har och istället försöker peka på andra aktörer som exempelvis oss, säger Sebastian Carlsson.

När Ekot når Jan Olof Lind konstaterar han att FOI för en dialog med Saab, men vill i övrigt inte ge några kommentarer.

– Vi har noterad vad Saab säger, vi har inlett en diskussion med Saab och den kommer vi att fortsätta. Nån ytterligare kommenterar till det har jag inte inte, säger han.

Hur ser du på att Saab säger att det är "oerhört allvarligt", det sätt som ni har kommunicerat det här ärendet på?

– Jag har noterat att de har gått ut med uppgifter i dag, därför tog vi kontakt med Saab och har inlett en diskussion och har en väldigt konstruktiv dialog.

Ekot har utan resultat även sökt försvarsminister Karin Enström.