Lägre elräkningar för hushållen

De svenska hushållens elräkningar kan bli lägre framöver efter ett regeringsbeslut i dag om skärpta regler för elnätsbolagen.

De nya reglerna innebär bland annat att elbolag med ledningar som är äldre än 40 år inte får ta lika mycket betalt av sina kunder som bolag med nyare nät.

Energimarknadsinspektionen hoppas att de nya reglerna ska göra det tydligare för elbolag och konsumenter hur priserna ska sättas. Dessutom kan det ge bolagen incitament att förnya näten, säger myndighetens generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. Hon menar att det är särskilt viktigt för att kunna hantera utbyggnaden av till exempel vindkraften.

De nya reglerna, som träder i kraft från och med 2016, kan leda till att nätbolagens intäkter blir flera miljarder kronor lägre varje år. Samtidigt som hushållen kan få lägre elnota.

Avgiften för näten står för ungefär en fjärdedel av den totala elräkningen hos ett genomsnittligt svenskt hushåll, men är betydligt högre i glesbygd. Nätavgifterna regleras av Energimarknadsinspektionen.