Oenigt EU kan straffa Ryssland ytterligare

2:19 min

Hårdare sanktioner mot Ryssland diskuteras vid det pågående Natotoppmötet till följd av Ukrainakrisen. Men EU-länderna är oeniga. Rysslands importstopp till följd av tidigare sanktioner drabbar redan vissa länder ekonomiskt, skriver ekonomikorrespondent Kristian Åström.

Det som läckt ut är EU-kommissionens förslag som medlemsländerna har att ta ställning till. Besked om det får vi troligtvis i eftermiddag.

Rysk försvarsindustri ska, liksom tidigare ryska banker, inte få låna inom EU. Man ska såga av dem från den finansiella marknaden.

Det handlar också om utökade sanktioner mot statligt kontrollerade oljebolag.

Men det finns detaljer i de här förslagen som gör att det inte är så svart och vitt. De här oljebolagen ska ha en viss storlek och sanktionerna gäller inte bolag som sysslar med gas. Gas är ju det som Europa framför allt är beroende av när det gäller energi från Ryssland.

Sedan finns ett förbud för europeiska serviceföretag inom djuphavsborrning och skifferolja att delta i ryska projekt. Men även här finns detaljer som att om de borrar efter gas skulle inte sanktionen gälla.

Sen kommer den här listan som redan finns över personer på Krim att utökas. De får inreseförbud till EU och deras tillgångar kommer troligen frysas.

Än så länge finns ingen enighet att införa de skärpta sanktionerna, eftersom Rysslands svar på EU:s tidigare sanktioner, importstopp på vissa varor, hittills slagit väldigt olika i olika länder.

Inom EU finns en stor osäkerhet och en viss ekonomisk nedgång, märkbar om än marginell.

Vad det handlar om i Europa är jordbrukssektorn. Äpplen, berg av margarin och mjölk som stoppats av Ryssland. Det slår mot enskilda aktörer.

Nu är frågan: ska EU solidariskt betala den notan? Det är där diskussionen är, och då är vissa länder väldigt skeptiska till ytterligare sanktioner.