Svensk arkitektur dålig på export

2:09 min

Arkitekbranschen blir allt mer internationaliserad, men svenska arkitekter söker sig inte utomlands i någon högre utsträckning. Bara drygt två procent av branschens omsättning går till export.

– Det kräver tid, det kräver en hel del resurser. Man måste ha personal  som är kunnig och som kan språket. Man måste helst ha internationella erfarenheter för det är ett annat sätt att göra affär på, säger Mats Rangfast som är arkitekt och affärsutvecklare på Tengbom, ett av få kontor som exporterar svensk arkitektur.

Tengbom Arkitektkontor har länge jobbat utomlands, har kontor i Finland och projekt i bland annat England och Tjeckien och är numera också framgångsrikt i Kina. För några år sedan vann man till exempel det prestigefyllda Mipim award för en ny ekostad i den kinesiska staden Fushi.

Men nu vill tjänsteföretagens organisation Almega att fler arkitekter tar chansen. Yves Chantereau deltar i en grupp som vill främja svensk arkitekturexport. 

– Sverige har varit extremt bra på att sälja skruvar och maskiner. Vi måste bli lika bra på att sälja tjänster. Bland de kreativa näringarna så ingår arkitektur, säger Yves Chantereau.

Enligt den senaste europeiska statistiken exporterar Danmark 18 procent av sin arkitektur. Även Storbritannien och Belgien har stor export medan Sverige bara exporterar 2,4 procent av sin omsättning.

Anledningen till att så få arkitekter jobbar utomlands här beror delvis på att det finns såpass mycket jobb i Sverige, Vi har stark urbaniseringvåg och stora investeringar på gång. Men det är inget argument för att inte exportera menar Yves Chantereau.

– Det finns mycket jobb i Sverige idag. En exportsatsning kanske tar fem till tio år innan det ger resultat och det är faktiskt ingen som vet om marknaden är lika bra om tio år som den är idag. Om man jämför med Danmark, som är en extremt framgångsrik exportmarknad, de började sin satsning för kanske tio år sedan, säger han.

Martin Rangfast på Tengbom säger att det redan nu finns fördelar med att ge sig ut. Bland annat lockar det duktiga medarbetare och roligare jobb här i Sverige.

– Våra beställare tror jag tycker att det är kul att jobba med företag som ligger i framkant och inte bara tittar på Sverige. Jag tror att framgång utomlands, den ska man inte underskatta. Den har betydelse för vad man gör hemma också, säger Martin Rangfast.