Rekordår i flera laxälvar

2:03 min

Östersjölaxen tycks må riktigt bra för tillfället. Flera av landets laxälvar rapporterar om rekordstor uppvandring av fisk den gångna sommaren. I den största, Torne älv i Norrbotten, har mer än 100 000 laxar simmat förbi fiskräknaren.

– Man tror inte att det har hänt sedan andra världskriget. Bästa dygnet i Torne älv i år så gick det 9500 laxar förbi räknaren i Kattilakoski, säger Lars Munk som är fiskeguide och entreprenör i Pajala.

Även Byskeälven i Västerbotten har haft rekordmånga laxar som vandrat tillbaka för lek och fortplantning i födelseälven efter åren i Östersjön. Vindelälvens fiskräknare har nått nästan samma nivåer som förra årets historiska toppnotering.

Detsamma gäller Mörrumsån i Blekinge som rapporterar om en laxuppgång i nivå med fjolårets då mer fisk än någonsin sett över 25 års fiskräknande simmade hem.

– Generellt sett har laxuppgången varit god i dom flesta älvarna, säger Johan Östergren som är forskare vid SLU.

Det finns flera förklaringar till den nu ökade trafiken i många av laxälvarna, tror forskarna. Överlevnaden hos unglax under deras första år till havs verkar öka vilket i sin tur kan hänga ihop med att yrkesfisket i Östersjön reglerats hårdare.

Bottnar i vattendragen restaureras och fiskerätter vid älvmynningar har köpts upp av fiskevårdsorganisationer. Även vädret spelar in, säger Johan Östergren.

– En varm vinter ger oftast en högre tillbakagång av lax, är det en kall vinter växer de lite sämre och då är det oftast fler laxar som stannar kvar ett extra år i havet.

Samtidigt är några av de 15 svenska vilda laxbestånden fortfarande mycket sårbara, påpekar Johan Östergren och nämner Öreälven och Emån. Och i Rickleån i Västerbotten hade knappt 50 laxar passerat fiskräknaren den sista augusti.

Men där tillgången på lax varit god gnuggar fisketurismen händerna. Guiden Lars Munk i Pajala har ovanligt tidigt redan bokat in kunder till nästa sommar, trots att själva fisket paradoxalt nog var extremt trögt i år på grund av det varma vädret.

– Jo det är riktigt. Det har varit så extremt varmt i vattnet. Så det gör det jättesvårt, säger han.