Nato beslutade om snabbinsatsstyrka

1:41 min

Militäralliansen Nato godkände i dag planerna på en snabbinsatsstyrka som ska kunna sättas in vid framtida konflikter i östra Europa. Beslutet är det mest konkreta uttrycket för Natos nygamla inriktning att bromsa vad alliansen uppfattar som rysk aggression.

Natos avgående generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen betonade att den nya styrkan, som kommer att uppgå till kanske 5 000 soldater, ska befinna sig på baser i östra Europa på rotationsbasis. Det beror på att det finns ett avtal med Ryssland som förbjuder Nato att ha större truppstyrkor permanent nära den ryska gränsen.

Exakt var lokaler och utrustning för soldaterna kommer att placeras är inte bestämt men det blir förmodligen i de baltiska staterna och Rumänien. Högkvarteret för den nya styrkan hamnar troligen i Polen. Styrkan ska kunna sättas in mycket snabbt, på bara några dagar.

– Om någon angriper ett Natoland så kommer han omedelbart bli varse att han angriper hela Nato, sade Rasmussen, med underförstådd adress till Moskva.

Utvecklingen i Ukraina det senaste halvåret har skakat om Nato, som anser att Ryssland har slagit in på en nyimperialistisk politik. På Natomötet har Ukraina fått stark politisk uppbackning, men samtidigt har det stått klart att organisationen inte kommer att komma till någon militär hjälp.

Snabbinsatsstyrkan är till för att förhindra att något liknande upprepas i andra Natoländer i framtiden. Ryssland förnekar att man på något sätt stött rebellerna i östra Ukraina militärt. Ryssland har också sagt att om Nato placerar ut förband nära den ryska gränsen så kommer man att vidta militära  motåtgärder.