Ledarskifte i Nato bäddar för ny hållning till Ryssland

2:06 min

I skuggan av de akuta kriserna som avhandlas på Natomötet i Wales sker också ett ledarskifte i militäralliansen. Danmarks Anders Fogh Rasmussen lämnar efter fem år som generalsekreterare över Norges tidigare statsminister Jens Stoltenberg. Att en norrman tar över som NATO-ledare är naturligt, menar forskaren Paal Sigurd Hilde vid norska institutet för försvarsstudier. Norge ligger i den politiska mittfåran, inte minst vad gäller Ryssland.

– Norge är av uppfattningen att man ska behålla ett bra relation med Ryssland men samtidigt att man ska visa att man är villig och ämnar försvara medlemsländerna. Så Norge har stått för en balanspolitik i förhållandet till Ryssland, säger Paal Sigurd Hilde.

Norges balanspolitik inom Nato, inte bara när det gäller Ryssland, gör att flertalet medlemsländer accepterar Stoltenberg, menar Hilde. Han känner också från sin statsministertid världsledare som Obama, Merkel och Cameron.

Stoltenberg sägs dessutom, till skillnad från Anders Fogh Rasmussen, ha en god relation med Rysslands president Vladimir Putin. Bland annat lyckades de två länderna 2010 komma överens i en svår gränsdragningsfråga i Barents Hav. Och Putin har också tidigare välkomnat Stoltenbergs utnämning.

Men att denna relation skulle vara till någon hjälp i det mer inflammerade läge som råder just nu mellan Ryssland och Nato, det tror inte Paal Sigurd Hilde.

– Att man har en vänligt inställd ledare kommer nog inte att ändra den ryska synen på Nato, säger han. 

Och även i andra frågor än de mest akuta är det svårt för en generalsekreterare att på något avgörande sätt styra alliansens politik och åtgärder. Stoltenberg kommer att företräda en organisation med inte sällan motstridiga viljor, som just nu står inför några av sina största utmaningar på många år.

Men Hilde tror ändå att Stoltenbergs öppnare och mjukare framtoning kan påverka Natos interna arbete. Den avgående Fogh Rasmussen har fått kritik för att ha varit alltför låst, konfrontatorisk och dålig på att samarbeta.

– Han har inte jobbat med staben i Bryssel och har inte heller behandlat de nationella delegationerna på ett sätt som de skulle vilja. Där kommer nog Jens Stoltenberg att anta en annan ton, säger Paal Sigurd Hilde.

Jens Stoltenberg tillträde formellt sitt uppdrag den 1 oktober.