Lång väntan på boende för personer med stödbehov

1:39 min

Det senaste året har Sveriges kommuner betalat nära 30 miljoner i vite för att personer med stödbehov har fått vänta oskäligt länge på beviljade insatser från kommunerna - ofta gäller det insatser som särskilt boende för äldre och funktionshindrade.

– Det är en hög siffra och det borde säga kommunerna att de ska satsa på den här verksamheten så att de slipper betala de här straffavgifterna, säger Ann-Christine Pettersson, inspektör Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Enligt Ann-Christine Pettersson är det främst dålig planering som ligger bakom att så många kommuner fått betala straffavgift för att de inte lyckas lösa insatser som särskilt boende eller en kontaktperson till de som fått det beviljat enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd för vissa funktionshindrade. De kommuner som betalat mest i vite är Uppsala, Borlänge, Gävle och Botkyrka, visar en sammanställning från nyhetsbyrån Siren.

Uppsala har betalat 7,5 miljoner kronor i straffavgift det senaste året, framför allt för att de inte lyckats lösa särskilt boende för funktionshindrade inom rimlig tid. Enligt lag ska en insats som särskilt boende lösas omedelbart, men vissa tvingas vänta i flera år.

Stig Rådhal (M), är socialnämndens ordförande i Uppsala, och han säger att skälet till att de ser ut så här i Uppsala handlar om att det är svårt att hitta bostäder i staden i överhuvudtaget.

– Uppsala är en populär stad. Vi ser att bland dem som flyttar in till Uppsala är det procentuellt flera personer med behov av särskilt stöd än hur det ser ut i befolkningen i stort, säger han.

Ann-Christine Pettersson på IVO tycker att det är problematiskt att personer får vänta för länge på ett särskilt boende.

– Det är en inskränkning i att få ett självständigt liv som en vuxen person. Och det är ju det som är lagens intentioner, nämligen att personer med funktionshinder ska få leva ett liv som alla andra.