EU-sanktioner har förhandlats klart

Sent på fredagskvällen blev EU-ländernas utvidgade sanktioner mot Ryssland färdigförhandlade i Bryssel. Dock väntas inte sanktionerna bli offentliga förrän på måndag efter att alla 28 medlemsländers regeringar godkänt sanktionerna under helgen.

Det har bland annat talats om att kraftigt försvåra ryska banker att få lån inom EU, införa praktiskt taget ett totalt förbud för vapenexport med Ryssland och att utöka den så kallade sanktionslista med fler personer som främst ingår i den ryska ledningen.

Något annat som också diskuterats är att införa sportsanktioner från EU mot Ryssland, men när det gäller sportsanktioner har det funnits en stor oenighet bland EU:s medlemsländer under förhandlingarna.