Hoppas kunna använda blod i kampen mot Ebola

1:29 min

I kampen för att hitta behandlingar mot ebola hoppas nu Världshälsoorganisationen WHO på att i större skala kunna använda blod från personer som varit sjuka och tillfrisknat.

I blodet finns antikroppar som kan stärka immunsystemet hos de sjuka. Metoden är omtvistad men på Folkhälsomyndigheten tror statsepidemiolog Anders Tegnell att det kan fungera.

– Det finns en del erfarenhet från tidigare epidemier där det haft en viss effekt på överlevanden så det borde kunna fungera. Det finns inga större risker som jag ser det, givet att man ger det här blodet enligt de rutiner och säkerhetsföreskrifter som finns för normal blodgivning.

Det var på ett möte med internationella ebolaexperter som WHO tog upp metoden att använda blod från personer som har tillfrisknat. Att ta fram ett vaccin tar tid och det är bråttom att hitta alternativ. Redan beräknas mer än 2 100 människor i Västafrika ha dött av den smittsamma sjukdomen och hur många som är smittade är okänt.

Hur metoden med antikroppar ska gå till i praktiken är inte klart. Ett sätt är att rena blodet och bara använda plasman men det kräver avancerad laboratorieteknik. Med tanke på hur enkel sjukvården är i de drabbade områdena tror Anders Tegnell att sjukvårdspersonal kommer föra över blod direkt från en tillfrisknad person till en som är sjuk.

– Jag skulle tänka mig att det är det som man använder primärt eftersom det är den enklare varianten. Allt annat kräver betydligt mer teknologi på plats.

Några större vetenskapliga studier på metoden finns inte i dagsläget och många frågor kommer att uppstå för WHO och forskare att ta ställning till. Och även om metoden kan hjälpa en del av de sjuka så betonar Anders Tegnell att behandlingen i sig inte kommer att stoppa utbrottet.

– Den kommer inte att påverka smittspridningen direkt. Den kommer möjligen göra att man kan få några tio procent fler att överleva. Det är ju väldigt bra och kan öka förtroendet för sjukvården men kommer inte att stoppa utbrottet. För att stoppa utbrottet måste man öka förtroendet så att de kommer till sjukvården när de blir sjuka och inte sprider smittan vidare hemma hos sina anhöriga.