Hade rätt till stödboende av kommunen - fick vänta sex år

1:58 min

Svenska kommuner har fått betala straffavgifter på nära 30 miljoner de senaste åren för för att personer med stödbehov har fått vänta oskäligt länge på beviljade insatser från kommunerna. Ekot har talat med en av de drabbade.

Ofta handlar det om särskilt boende för äldre och funktionshindrade, som de enligt lag har rätt till. Krister Ekberg i Stockholm hamnade i kläm på grund av sin kommuns tröghet.

-- När jag väl hade fått rätt så tog det faktiskt sex år innan jag över huvud taget fick något boende, säger Krister till Ekot.

Vad tyckte du om det?

– För jävligt!

Varför det?

– Därför jag tycker att det bryter mot vår lag, LSS. Det får inte ta så lång tid och kommunerna har skyldighet att följa den lagen.

Hur påverkade det dig att du fick vänta så länge?

– Det betyder att det tär på psyket, det tär på självförtroendet. Det gör ju att man blir frustrerad, och man tycker att handläggarna försöker hitta kryphål och förstöra LSS-lagen, känns det som, säger han.

Krister Ekberg i Stockholm fick sitt boende enligt LSS 2005 efter att ha väntat i sex år. Han är aktiv i Stockholmsklippan, inom FUB och hjäper andra som söker bostad med stöd av LSS.

– Jag känner ju många som står i kö för att få en LSS-bostad och det är svårt att få. Det byggs ju för lite. Sedan tycker jag att politikerna pratar för lite om den här gruppen, den här gruppen försöker de helst glömma bort, känns det som.