Opinion i Skottland vänder

Inför Skottlands folkomröstning om självständighet den 18 september ger en opinionsmätning nu för första gången övervikt för ja-sidan.

I YouGovs mätning för Sunday Times fick ja-sidan 51 procent, mot 49 procent av de tillfrågade som vill att  Skottland också i fortsättningen ingår i

Även om ledningen med två procentenheter ligger inom den statistiska felmarginalen innebär beskedet medvind för ja-sidan inför folkomröstningen om drygt en vecka.

För en månad sedan ledde nej-kampanjen med hela 61 procent mot 39 procent för självständighetsivrarna.