Ännu en kraftdamm i USA:s fokus

På Iraks begäran genomför nu USA flyganfall mot milisen Islamiska staten (Isis) nära Haditha-dammen, meddelar Centcom i Florida. Det är första gången den senaste tidens flygattacker riktas mot Anbar, Iraks stora västligaste provins.

"Vi har genomfört dessa anfall för att hindra terrorister från att fortsätta hota dammen, som förblir under irakiska styrkors kontroll", heter det i en kommuniké från Centcom, USA:s kommandocentral för Mellanöstern.

Vattenkraftverket vid Haditha är ett av Iraks största och viktigaste. Det byggdes med sovjetisk hjälp av diktatorn Saddam Hussein under 70- och 80-talen. Sedan invasionen 2003 har USA lagt mycket möda på att skydda verket och hålla igång elproduktionen.

Haditha-dammen är jämförbar i betydelse med Mosul-dammen, som Isis lyckades erövra under en period i augusti. Men Haditha ligger längre söderut, och därmed mer avgörande för Bagdad-områdets elförsörjning.

De extrema jihadisterna har haft stora militära framgångar i både Irak och Syrien. För att hejda detta satte USA för ungefär en månad sedan in stridsflyg i området. Hittills har flyganfallen bara ägt rum i Irak, där regeringen tackat ja till hjälp. USA har även aviserat liknande attacker i Syrien, men eftersom det skulle gynna al-Assad-regimen där är det mer känsligt.