Efter Sverige - nu kan britterna erkänna Palestina

1:36 min

I Storbritannien kommer parlamentet i morgon att debattera ett förslag om att erkänna Palestina som stat. Förslaget kommer från parlamentsledamoten Grahame Morris, som hänvisar direkt till den nya svenska regeringens avsikt att erkänna Palestina.

– Det finns starka skäl för att vi nu ska erkänna Palestina som en stat. Jag instämmer starkt i den uppfattning som den svenska utrikesministern har redovisat, säger Grahame Morris i en intervju med BBC.

Morris är parlamentsledamot för socialdemokratiska Labour som i dag är det största oppositionspartiet i det brittiska parlamentet. Han lägger i morgon fram en motion i ämnet som ska behandlas omedelbart.

Morris säger att han kommer att ha sitt parti bakom sig, plus en hel del ledamöter också från andra partier, så förslaget kan mycket väl komma att bifallas. Det innebär dock inte ett omedelbart erkännande. Den här typen av process i parlamentet, innebär att parlamentet talar om för regeringen hur den bör agera.

Men om det blir en rekommendation om erkännande, så kommer det att sätta en mycket stark press på en regering, oavsett färg, säger Morris. Han tror i så fall också att den brittiska och svenska inställningen i palestinafrågan kan få fler länder inom EU att göra samma sak.

Ett erkännande är en lika stark debattfråga i Storbritannien som i Sverige. Och en stark invändning där liksom i Sverige att Palestina inte kan definieras som en stat bland annat eftersom det inte finns fastslagna gränser. Men det argumentet håller inte, säger Grahame Morris.

– När Storbritannien erkände Israel, så fanns inga fastslagna gränser och ingen fastslagen huvudstad, säger Grahame Morris