Färre rekryter hoppar av GMU

1:57 min

Färre personer hoppar av den grundläggande militära utbildningen, GMU, i år jämfört med tidigare år. En av anledningarna är att Försvarsmakten från och med i år har infört en extra utbildningsvecka.

Det ser ut att bli det bästa året sedan GMU startade 2011 vad gäller andelen rekryter som fullföljer utbildningen.

– Den extra utbildningsveckan sänker hetsen, sänker stressen, i den kritiska stressveckan. Vi minskar antalet tjänstetimmar den första veckan. Det blir kortare och färre kvällstjänster. Allt som vi inte har lärt oss den första veckan kan vi lägga in i den extra veckan, säger Håkan Jönsson som är chef för GMU-kompaniet på Livgardet i Stockholm.

Försvarsmaktens förhoppning med den extra utbildningsveckan som infördes vid årsskiftet var att minska andelen rekryter som hoppar av utbildningen. En majoritet av avhoppen sker redan under de första veckorna och för att motverka det infördes den extra veckan.

En som märkte av det lite lugnare tempot i början är rekryten Johanna Söderfjäll, som just nu genomför GMU på Livgardet.

– Nu har det verkligen varit så att vi har fått komma in i det ordentligt och låta saker ta den tid det tar. Det har varit jättebra så att man hinner bearbeta och ta in saker. Just eftersom det är helt nytt så behöver man verkligen få den tiden att lära känna vapnet, lära sig hur man går och pratar rätt. Det tar mycket längre tid än vad man tror, säger hon.

Försvarsmaktens mål för året är att andelen som hoppar av GMU ska minska till under 15 procent. Förra året hoppade var femte rekryt av utbildningen av de totalt 3 800 som påbörjade GMU.

Hittills i år har runt 1 300 rekryter påbörjat sin militärutbildning, och 180 stycken har hoppat av, vilket är en minskning med ungefär hälften mot i fjol.

– Prognosen just nu är att avhoppen borde hamna under 15 procent. Om den här omgången som nu är stor och ligger inne följer de tendenser som vi haft tidigare under året. Vi har haft de första veckorna och de procentsatserna stämmer väl med de övriga som hamnade strax under 13 procent, säger Peter Tagesson som är Försvarsmaktens rekryteringssamordnare.

Trots att samtliga av årets GMU-omgångar inte är färdiga på landets förband så tror Peter Tagesson att försvarets mål kommer att nås vad gäller färre avhopp.

– GMU-avhoppen under 2014 har minskat rejält jämfört med tidigare år. Vi ser ut att hamna någonstans under femton procent. Där vi förra året låg fem procent högre upp i avgångarna under utbildningen. Så det ser väldigt bra ut.