Chef kände inte till tvångsinjicering av utvisade

1:56 min

Personer som utvisats från Sverige har injicerats med lugnande mot sin vilja, det har Kaliber avslöjat i dag. Per Löwenberg, gruppchef på Rikskriminalpolisens centrala gränskontrollenhet och ansvarig för polisens regelverk vid tvångsutvisningar, kände inte till att detta skett.

Söndag 12.00: Kalibers granskning del 2 - Kriminalvårdens utvisningsresor

– Om det är så att det har förekommit sånt så är det för mig helt nytt. Jag har inte hört talas om det. Det förvånar mig att det förekommer. Sen kan jag inte svara på rak arm om det är korrekt eller inte, säger Per Löwenberg.

Kaliber har från Kriminalvårdens Transporttjänst, som verkställer utvisningsresor åt polisen, tagit del av sjukvårdsrapporter från ett trettiotal utvisningsresor och kunnat hitta sju fall där personer injicerats med Stesolid, en narkotikaklassad Bensodiazepin.

I fyra av fallen framgår det tydligt att personerna fått injektionerna mot sin vilja.Två av fallen har enligt rapporterna skett på marken.

Enligt Kriminalvårdens medicinska rådgivare kan det som skett vara olagligt och man överväger en polisanmälan.

Kaliber har pratat med två läkare som gett injektioner vid utvisningsresor. En säger att om han gett injektioner mot någons vilja så har det berott på att personerna inte kunnat ta hand om sig själva.

Den andra säger att han fått beskedet från uppdragsgivaren att man kan göra så om det handlar om flygsäkerhet, men har inte själv kontrollerat saken.

Per Löwenberg på Rikskriminalpolisen menar att det kan vara tillåtet att ge injektioner om det finns risk för flygsäkerheten ombord.

– Det är ju sannolikt så att om man ser till mot någons vilja är det mycket tveksamt - om man tittar på lagen - om kan göra det här över huvud taget. Men men helt förbjudet i våra föreskrifter det är det inte.

Men när det gäller fallen som skett på marken, hänvisar Per Löwenberg till att det är läkaren som har ansvar för beslut om tvångsinjektioner.

– Om läkaren har en möjlighet eller inte det måste ju läkaren själv ha ansvar för, säger han.