Ny dom: Italienska nazioffer kan begära skadestånd från Tyskland

1:49 min

Italienska offer för Nazitysklands härjningar i landet under Andra världskriget har rätt att kräva skadestånd från det nutida Tyskland. Det har den italienska författningsdomstolen kommit fram till i en dom som väcker stora frågetecken i Tyskland.

Det är en dom som väcker stora frågetecken här i Tyskland. Domen går emot en dom från den Internationella Domstolen i Haag i frågan som kom för drygt två år sen och som slog fast att Tyskland på grund den internationella statsimmuniteten som alla jordens länder åtnjuter gentemot varandra inte kan tvingas betalas skadestånd genom en domstolsprocess.

Eftersom Haagdomstolens domar inte går att överklaga trodde Tyskland att man slutligen hade fått rätt i den flera år långa rättstvisten i ämnet. Italienska staten accepterade också domen och inrättade en ny lag i enlighet med Haagbeslutet, men det är den lagen som nu underkänts av författningsdomstolen i landet.

Domstolen slår fast att statsimmuniteten inte gäller när det handlar om krigsbrott som går att definiera som brott mot mänskligheten, vilket en del av det som tyska soldater, enligt den italienska domstolen, gjorde i Italien under andra världskriget var.

I sådana extremfall går enligt domstolen vad man kallar "de okränkbara mänskliga rättigheterna" före, vilka garanteras i den italienska författningen. Således, italienska offer har alltså rätt att i domstol begära skadestånd av Tyskland.

Den tyska staten, som för två år sen drog en lättnadens suck efter domen från Haag, säger i en kommentar att man nu måste analysera den nya domen i Italien. Man fruktar dyra och långdragna rättsprocesser. och ser dessutom en risk att offer i andra stater där Nazityskland också begick folkrättsbrott kan hänvisa till den italienska domen och också nu kräva skadestånd.

Tyskland har ju betalat miljardbelopp i skadestånd genom åren genom separata avtal med länder som landet ockuperade under andra världskriget och med befolkningsgrupper, exempelvis judarna, som misshandlades och dödades under naziregimen. Dock har inte italienska offer kompenserats på det här sättet.