Foto: TT. Montage: Sveriges Radio.

Direktrapportering om styrräntan

  • Riksbanken sänkte i dag styrräntan från 0,25 procent till 0,0 procent.
  • Klockan 11.00 höll Riksbanken en presskonferens om den nya nollräntan.
  • Ekot direktrapporterade från presskonferensen.

Stina Loman, Ekot: Hej och välkomna till Ekots direktrapportering om den nya räntan!

10:24, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: "Den här låga räntan är ett bevis på att Sverige har problem med ekonomin" säger Swedbanks vd Michael Wolf till Ekot. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6002588

10:32, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Här kan du läsa en sammanfattning om den nya räntan: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6002767

10:32, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: "Det är viktigt att inflationen stiger mot målet på 2 procent" skrev Riksbanken under förmiddagen då beskedet om den nya räntan kom. Läs mer här: http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressmeddelanden/2014/Reporantan-sanks-till-noll-procent/

10:40, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Sex av 13 tillfrågade ekonomer räknade med en sänkning till 0,05 procent. Fyra ekonomer räknade med en sänkning till 0,10 procent. Det visar en sammanställning av flera prognoser som Reuters gjort. Undersökningen visar också att bara en person trodde på en oförändrad reporänta, skriver TT.

10:46, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Också andra räntor har idag förändrats av Riksbanken. Inlåningsräntan för bankernas insättningar i Riksbanken sänks till minus 0,75 och utlåningsräntan sänks till 0,75 procent, skriver TT.

10:50, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Även om den nya sänkningen kommer att få ett genomslag på boräntorna så kommer inte genomslaget bli så stort. De som kommer att förlora är de som har vanliga sparkonton, menar Jens Magnusson, SEB:s privatekonom.
-Det kommer förmodligen att bli ännu billigare att låna och ännu svårare att få en ränta på sina egna inlånade pengar. Ditt sparande helt enkelt, säger han till TT.

10:52, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Om bara några minuter kommer Riksbankens chef Stefan Ingves och Mattias Erlandsson, chef för Riksbankens prognosenhet att berätta om bakgrunden till dagens beslut om att sänka räntan.

10:54, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Tor Borg är den statliga banken SBAB:s chefekonom.
-Det är spännande när det skrivs historia. Men jag tror att jag och alla andra bedömare hade räknat med att de sänker så mycket de kan och hur långt ner de går är mer en teknisk fråga om vad som går att hantera, säger Borg till TT.

11:00, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Under ett antal år har vi haft en låg inflation i Sverige. Sedan 2010 har inflationen trendat nedåt ganska stadigt, det har att göra med att efterfrågan har varit svag och det har varit osäkra tider på många håll i världen och det påverkar svensk ekonomi, säger Stefan Ingves.

11:02, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Å ena sidan så ser vi en bättre konjunktur framför oss där det inte skiljer sig så mycket sedan tidigare. Det går åt rätt håll och det påverkar Sverige i positiv riktning. Samtidigt har vi ett läge där inflationen är för låg, för att få upp inflationen för att priserna ska stiga så behöver vi hålla en nollränta till mitten av 2016, säger Stefan Ingves.

11:03, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Vi har en räntenivå som ur ett historiskt perspektiv är unikt låg, säger Stefan Ingves.

11:03, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Stefan Ingves:
-Det är viktigt med välförankrade inflationsförväntningar. Femårsförväntningarna ligger på lite granna under två procent. Å ena sidan konsumentprisindex har varierat ganska mycket över årens lopp men samtidigt är det viktigt att två procent är den norm som vi hela tiden strävar efter.
- Den här typen av måttenhet är viktig när det gäller ekonomisk beteende.
- Två procent är någorlunda lagom i det här sammanhanget och nu ligger vi en bra bit under och då gäller det att få upp inflationen till två procent igen.

11:05, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Stefan Ingves:
-Nu är det så att det inte bara är en fråga om vilken ränta centralbanken sätter utan det som spelar minst lika stor roll är de räntor som låntagare möter. Men även mätt på det sättet om man ser hur det ser ut i Sverige jämfört med Europa så ser man, exempelvis om man ser på företagssidan så ser man att exempelvis i Spanien så är företagsräntorna i Sverige låga i förhållande i euroområdet. Illustrerat på det här sättet så kan man säga att svensk penningpolitik är väldigt expansiv för närvarande, inte minst gäller det hushållen.

11:07, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Vi tror att inflationen kommer att stiga i euroområdet så småningom, säger Stefan Ingves.

11:08, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: - Det har varit en låg efterfrågan på olika håll i världen men vi har också lägre priser på livsmedel, råvaror och olja. Men i takt med att den globala efterfrågan kommer tillbaka så räknar vi med att priserna kommer att stiga och det påverkar ju också den svenska ekonomin.

11:09, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Den svenska ekonomiska utvecklingen har varit och är relativt stark.

11:13, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Världstillväxten kommer att vara lite över två procent de närmaste två åren och det spelar stor roll när det gäller återhämtningen i den svenska ekonomin.

11:13, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Det som är karakteristiskt under några år är att svensk export inte ökar när det går långsamt i övriga världen. Vi har vant oss vid att vi har en exportökning och finns inte den där så måste man kompensera det och hålla inhemsk efterfrågan uppe. På senare år har vi haft stora konsumtionsökningar och det följer att om räntan är låg så är det billigt att låna.

11:14, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Å ena sidan har det gynnat svensk ekonomi på senare år att konsumtionsutvecklingen varit så god som den varit men å andra sidan så i takt med att världsekonomin kommer igång så kommer vi att få en efterfrågan på export och då är det rimligt att tro att priserna i svensk ekonomi stiger så småningom.

11:14, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Givet de svåra tider som varit under några år så har den svenska utvecklingen varit relativt god.
-Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och vi räknar med att arbetslösheten faller i takt med att konjunkturen förbättras. Sysselsättningsgraden kommer gradvis att öka, men inte lika snabbt som tidigare.

11:17, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Vi ser för oss en låg ränta under lång tid. Efter mitten av 2016 kommer den att höjas sakta så det tar ett antal låg innan man kan börja tala om normalräntan i de här sammanhangen.

11:17, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Inflationen stiger framöver, det kommer den att göra därför att vi har en låg reporänta under en lång tidsperiod. Vi ser framför oss en starkare konjunktur i Sverige och i världen. Det leder till stigande sysselsättning och löneökningar och det bör betyda att företagen kan höja sina priser. Samtidigt är det fördelaktigt att låna och det är gynnsamt inte minst i företagssektorn.

11:17, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -För närvarande har vi en låg men stigande inflation. Om man tittar på kpif så räknar vi med att inflationen kommer att nå två procent i början av 2016.

11:18, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Men det här är en prognos och inte ett löfte, händer det att det går bättre i den amerikanska ekonomin och i Europa kan det hända att räntan höjs lite snabbare.

11:19, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Vi ser framför oss en bättre konjunktur. Samtidigt har vi ett läge med låg inflation som blivit lägre än vi föreställt oss tidigare. Så vi behöver göra penningpolitiken än mer expansiv och av det skälet har vi sänkt räntan till noll.

11:22, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Vi ska hantera två saker samtidigt och det ena är inflationstakten och det andra hushållens skulder.
-Det är angeläget att den här frågan hanteras och med kraft för att vi inte ska få stora problem längre fram.

11:23, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Vi tror att den nollränta som vi nu har beslutat och den räntebana vi har beslutat är tillräcklig för att inflationen ska stiga mot målet, det vill säga noll ränta till mitten av 2016. Räntan kan hållas låg längre om det skulle visa sig inte räcka. Och skulle världen bli helt annorlunda, och det är inte det vi räknar med, då kan vi vidta ytterligare åtgärder. Hur man ska gå tillväga i sådana fall är inget jag kan ta ut i förskott i dagsläget, vi räknar inte med att det scenariot ska inträffa.

11:23, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Vi har den räntebana som vi har och den beskriver den penningpolitik som vi förväntar oss bedriva under de närmsta åren. Vi använder samma teknik som vi haft i flera år. Händer det stora saker i världsekonomin åt det ena eller andra hållet får vi ta ställning till det längre fram.

11:33, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Vad är den viktigaste kanalen mellan den här sänkningen och högre inflation?
-På ett eller annat sätt så är det så att om man har en låg ränta så håller man den allmänna efterfrågan uppe. Det blir billigt att låna och det andra är att om man tittar på kronan och dess utveckling så är vi till en del beroende av vad andra centralbanker gör.

11:36, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Nollräntan är en signal som påverkar förväntningarna om framtiden det vill säga att inflationstakten kommer att stiga upp mot två procent.

11:37, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Det är också så att om vi särskiljer oss med extremt långa amorteringstider eller inga alls så bör man inte rikta in sig eller fästa för stor vikt vid det ränteläget som vi har i dagsläget.

11:39, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Ytterst handlar det om att det måste växa fram någon form av paket i den svenska ekonomin som hanterar frågorna som stabiliserar vår bostadsmarknad. Ytterligare en del av detta är ju utbudet av bostäder som går ifrån det läget där vi har ett litet utbud av bostäder och snabbt stigande priser. Men det är inga frågor för Riksbanken.

11:40, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: -Det viktiga är att skulderna inte fortsätter att öka utan att gradvis över tiden går ner.

11:41, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Hade det skadat att göra mer än ni gjorde åt räntan?
-Det är alltid så att man gör en bedömning om vad som är lämpligt och vi gör den bedömningen att det är lagom och lämpligt att bedriva nollränta till mitten av 2016.
-Ekonomi är att välja och då är det här bästa tänkbara val som vi kan göra i dagsläget.

11:42, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Nu avslutades presskonferensen.

11:45, 28 October 2014

Stina Loman, Ekot: Tack för att ni var med oss idag. Strax kommer en sammanfattande artikel om dagens besked!

11:50, 28 October 2014

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".