Svenska professorer: Kyotoavtalet helt verkningslöst

1:50 min

Inför publiceringen av rapporten från FN:s klimatexpertgrupp IPCC skriver tre svenska professorer på DN Debatt att Kyotoprotokollet varit helt verkningslöst.

I dag lägger FN:s klimatexpertgrupp, IPCC, fram en ny rapport, som blir ett viktigt inspel i nästa års klimatförhandlingar. Samtidigt kommer i dag kritik mot att det nuvarande systemet med utsläppsrätter enligt Kyotoprotokollet.

Det är på DN-debatt som John Hassler tillsammans med Per Krusell, också han professor vid institutet för internationell ekonomi, och Jonas Nycander, professor vid meterologiska institutionen vid Stockholms universitet skriver att det nuvarande systemet med utsläppsrätter istället bör ersättas av en överenskommelse om koldioxidskatt.

– Det bör införas införas en skatt på fosila bränslen och där det finns enighet om en internationell lägsta nivå på en koldioxidskatt, skriver de tre professorerna.

– Det mesta av utsläppen kommer från länder som inte skrev under Kyotoavtalet och 17 år efter avtalet ökar koldioxidutsläppen snabbare än någonsin.

Artikelförfattarna skriver att det nuvarande systemet är dömt att misslyckas, bland annat eftersom det är svårt att få länder att skriva under avtalet.

Sverige är ett av de länder som redan har skatt på koldioxid, och nu vill artikelförfattarna att den svenska delegationen ska ta med sig förslaget om en internationell överenskommelse in de kommande klimatförhandlingarna.