Allt färre småhus säljs allt dyrare

Priserna på småhus fortsätter uppåt samtidigt som antalet försäljningar minskar, visar statistisk från Lantmäteriet, den myndighet som ansvarar för det officiella fastighetsregistret.

Diverse statistik har den senaste tiden givit ungefär samma bild. Priserna skjuter i höjden samtidigt som utbudet minskar. Lantmäteriets siffror har fördelen att de omfattar hela småhusmarknaden, det vill säga villor, radhus och kedjehus med äganderätt. 

Tredje kvartalet i år var priserna i genomsnitt i landet sju procent högre än motsvarande period förra året. Mest ökade priserna i Östergötland, upp 12 procent. Bara i Kronobergs län och på Gotland backade priserna, ner 1 procent.

Antalet sålda småhus minskade med nio procent årets tredje kvartal jämfört med tredje kvartalet förra året, enligt Lantmäteriets statistik.