Statoil planerar stor oljeinvestering

Trots sjunkande oljepriser presenterar norska Statoil i dag en gigantisk investering i kommande oljeproduktion. Oljebolaget planerar stora investeringar för flera hundra miljarder kronor för att bygga upp oljefältet Johan Sverdrup i norska Nordsjön.

– När vi tittar på hela fältet, med alla faser, är vår uppskattning i dag mellan 170 och 220 miljarder norska kronor, säger Øivind Reinertsen ansvarig för Statoils satsning.

Statoil och flera andra oljebolag väntas tillsammans plöja ner uppemot 220 miljarder norska kronor i Johan Sverdrup, som är ett av de största oljefält som har hittats i Norge.

Delvis statliga Statoil blir den största aktören på fältet, där man väntas börja borra efter olja om fem år.

Priset på Nordsjöolja har sjunkit med runt 25 procent sedan i somras, men även med dagens priser räknar Statoil med att mångmiljardinvesteringen kommer löna sig rejält.

– Även med dagens oljepris på 85 dollar är detta ett mycket, mycket robust projekt. 

Och om priset fortsätter ner?

– Det måste falla betydligt innan vi kommer i en situation där det börjar bli marginellt.

I år har Statoil och andra norska oljebolag gjort sig av med totalt tusentals anställda. Satsningen på Johan Sverdrup innebär tvärtom nya jobbtillfällen, allra mest i uppbyggnadsfasen.

Under en femårsperiod bedömer Statoil att det kommer handla om i genomsnitt runt 10 000 jobb per år.

Fast på miljöorganisationen Bellona är man kritisk mot att Statoil kommer med sitt utspel om tusentals nya jobb dagen efter att FN:s klimatpanel lämnade en rapport som talar om att all fossil energi måste bort på sikt.

Silje Lundgren på Bellona säger till Ekot att Norge inte bör öppna några nya oljefält, men Øivind Reinertsen håller inte med.

– Det är klart att den olja vi producerar antagligen medför mindre utsläpp, i alla fall under produktionsfasen, än en del andra. Så det är väl inte detta fältet som först skulle sluta att producera.

I vår ska norska Stortinget avgöra framtiden för Johan Sverdrup-fältet, men Øivind Reinertsen är nästan säker på att politikerna kommer ge grönt ljus till jätteprojektet.

– Sannolikheten för att Stortinget inte kommer godkänna Johan Sverdrup är mycket begränsad, det har vi fått indikationer på, säger Øivind Reinertsen på Statoil.